“Αθώος” ο Αλέξανδρος Τσιόγκας για Κύμη και Αχλαδόκαμπο

Μετά την έφεση που κατέθεσε ο Αθλητής Αλέξανδρος Τσιόγκας για τις ποινές που του επιβλήθηκαν στην Ανάβαση Κύμης και την Ανάβαση Αχλαδόκαμπου, η Ελλανόδικος συνεδρίασε και αποφάσισε τα εξής :

Η Επιτροπή Εφέσεων μετά την:

Α) δια ζώσης εξέταση των εμπλεκομένων μερών κατά την ακροαματική διαδικασία της 12ης Ιουλίου 2018 και ώρα 17.00, στην οποία παρέστησαν ο Πρόεδρος Αγωνοδικών κ. Γιώργος Αργυρίου, ο Τεχνικός Έφορος κ. Νάσος Παπακώστας & ο αθλητής Αλέξανδρος Τσιόγκας μετά του δικηγόρου του κ. Κωνσταντίνου Τσιρώνη και του Τεχνικού Συμβούλου κ. Παύλου Αλέπη προκειμένου να εκδικάσουν την υποβληθείσα με αρ. πρωτ. 621/29.05.18 έφεση του αθλητή με αρ.συμμ.34 Αλέξανδρου Τσιόγκα κατά της Απόφασης Αγωνοδικών Νο3 του αγώνα Ανάβαση Κύμης ο οποίος διεξήχθη στις 19,20 Μαΐου 2018 με την οποία του επιβλήθηκε ποινή 10 δευτερολέπτων, και

Β) την επαναληπτική διάσκεψη της 18ης Ιουλίου 2018 και ώρα 16.00, αποφασίζει τα παρακάτω:

Η Επιτροπή στηριζόμενη στην περιγραφή και ανάλυση της Έκθεσης Τεχνικών Εφόρων Νο4 διαπίστωσε ότι το επίμαχο ανταλλακτικό προσομοιάζει με το εικονιζόμενο στο δελτίο αναγνώρισης Α-5565 επέκταση 11/08 VO (φωτογραφίες 2 και 3) και για το λόγο αυτό διατηρεί αμφιβολίες και κάνει ομόφωνα δεκτή την Έφεση του εκκαλούντος.

Η Επιτροπή αποφασίζει να επιστραφεί το παράβολο έφεσης στον εκκαλούντα, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο 3/2018, παράγραφος 1.8.1 και να οριστικοποιηθούν τα προσωρινά αποτελέσματα των Ομάδων Α, Α έως 2Λίτρα και της Κλάσης Α7 των αγώνων Ανάβαση Κύμης 2018 και Ανάβαση Αχλαδόκαμπου 2018 στους οποίους συμμετείχε ο αθλητής.