Αναρτήθηκαν οι Εγκύκλιοι από την ΟΜΑΕ για το 2018

Αναρτήθηκαν στο site της ΟΜΑΕ οι πρώτες Εγκύκλιοι για τους Αγώνες του 2018.