Με 264 Peugeot ενισχύθηκε ο “στόλος” της Ελληνικής Αστυνομίας

Παρελήφθησαν από την Ελληνική Αστυνομία 264 νέα αυτοκίνητα, υπηρεσιακού και ελεύθερου χρωματισμού, τα οποία εντάσσονται στον στόλο της.

Τα οχήματα αυτά, τα οποία αποκτήθηκαν στο πλαίσιο υλοποίησης του ΕΣΠΑ 2014–2020 «Ενεργητική Οδική Ασφάλεια» των Περιφερειών Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Ιονίων Νήσων, Ηπείρου και Βορείου Αιγαίου. Πιο αναλυτικά κατανέμονται 90 στη Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, 42 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Στερεάς Ελλάδας, 37 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, 34 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, 26 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ιονίων Νήσων, 20 στην Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ηπείρου και 15 στη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Βορείου Αιγαίου.