Αυτοκίνητο της χρονιάς για την Ελλάδα: Νέο Δ.Σ.

Την Τετάρτη 16 Μαΐου έγινε η ετήσια Γενική Τακτική συνέλευση του θεσμού Αυτοκίνητο της Χρονιάς για την Ελλάδα. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασία συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο 7μελές διοικητικό συμβούλιο του θεσμού, το οποίο έχει ως εξής:

Πρόεδρος: Γιάννης Σκουφής
Αντιπρόεδρος: Γιάννης Κανουπάκης
Γενικός Γραμματέας: Νίκος Μαρινόπουλος
Ταμίας: Νίκος Λουπάκης
Μέλη: Θωμάς Ευθυμίου, Νίκος Λιβανός, Φώτης Ραΐσης
Μετά τη συγκρότηση του νέου ΔΣ, τα μέλη του ευχαρίστησαν το συνάδελφο Πάνο Φιλιππακόπουλο, για την πολύτιμη συνεισφορά του στο έργο και τις αξίες του θεσμού από τη θέση του Προέδρου, κατά την τελευταία διετία.