Άρθρο 46 – Τροποποίηση του άρθρου 3 παρ. 3 του ν. 2725/1999 «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί»

Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί το θέμα του τίτλου, ώστε να τροποποιηθεί το Άρθρο 46 που έχει ως Τίτλο «Κωλύματα εγγραφής – Περιορισμοί», για τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό και άλλων 4 Αθλημάτων κατά παρέκκλιση.

Η Δημόσια Διαβούλευση αναφέρει χαρακτηριστικά :

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής :

«Το κώλυμα του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει για τους διαιτητές και τους κριτές των αθλημάτων της σκοποβολής, του ζατρικίου, του αγωνιστικού μπριτζ, του αεραθλητισμού και του μηχανοκίνητου αθλητισμού.»

Πατήστε για να δείτε την Δημόσια Διαβούλευση ΕΔΩ