Υποβοήθηση υγραεριοκίνησης από την Kolokithas GAS

Το υγραέριο ως καύσιμο σε μηχανές εσωτερικής καύσης γνωρίζει αλματώδη αύξηση. Θα έπρεπε όμως να αναπτυχθεί ταυτόχρονα τεχνολογία που να υποβοηθά την σωστή και ασφαλή λειτουργία του κινητήρα από το γεγονός ότι το υγραέριο στον χώρο καύσης συμπεριφέρεται διαφορετικά από ό,τι η βενζίνη ή το πετρέλαιο.

Κατά την διάρκεια της έγχυσης και της ανάφλεξης δημιουργείται στο άνω μέρος του κυλίνδρου θερμοκρασία αρκετά υψηλή, ενώ η καταπόνηση κατά την διάρκεια του ανοιγοκλεισίματος των βαλβίδων είναι ισχυρή.

Η βενζίνη ως μοριακή δομή αλλά και τα πρόσθετα τα οποία εμπεριέχει έχουν:
• ικανοποιητική δυνατότητα απαγωγής θερμότητας,
• ειδικά πρόσθετα που δημιουργούν φιλμ μεταξύ εδρών και βαλβίδων απορροφώντας κραδασμούς.

Το LPG υγραέριο (προπάνιο – βουτάνιο) είναι εξαιρετικά θερμογόνο (94MJ/m3 ή 26.1KWh/m3) ενώ έχει ξηρά καύση και χαμηλή δυνατότητα απαγωγής θερμότητας, επίσης δεν προσφέρει το αναγκαίο αντικραδασμικό φιλμ στις έδρες και βαλβίδες.

Ψεκασμός πρόσθετου στον χώρο καύσης (με ειδικό κιτ)

Με την μέθοδο αυτή ψεκάζουμε στον χώρο καύσης το εδικό βελτιωτικό υγρό valver σε συγκεκριμένη αναλογία (0,001%) που τη ρυθμίζουν οι ειδικευμένοι τεχνίτες, μέσω ενός ειδικού κιτ που τοποθετούν. Το βελτιωτικό αυτό έχει υφή λαδιού και εμπεριέχει πρόσθετα που:
• απάγουν αποτελεσματικά την θερμότητα,
• καθαρίζουν το σύστημα τροφοδοσίας και έγχυσης από επικαθίσεις,
• παρέχουν το απαιτούμενο φιλμ προστασίας και απορρόφησης κτυπημάτων των βαλβίδων επί των εδρών (μερικοί το ονομάζουν ψυκτέλαιο, ονομασία που περιγράφει όμως μόνο την ιδιότητα της απαγωγής θερμότητας και όχι τις άλλες δύο δηλ. Την καθαριστική και της δημιουργίας προστατευτικού φιλμ).
Σημείωση: Το προϊόν είναι πλήρως συμβατό και σε ανάμιξη με βενζίνη (διατίθεται με ειδικό στόμιο) προκειμένου να ανεβάσει σε υψηλά επίπεδα τις δύο ιδιότητες της (απαγωγή θερμότητας και δημιουργία φιλμ στις βαλβίδες).

Μίξη προσθέτου με υγραέριο (με ειδικό σπρέι)

Πολλοί τεχνικοί τοποθετούν σκέτο το υγραέριο χωρίς κάποια άλλη προστατευτική πρόβλεψη, εκτός ίσως από την εκκίνηση με βενζίνη. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι τα μειονεκτήματα της καύσης με υγραέριο που προαναφέραμε παραμένουν, αλλά επειδή τα αποτελέσματα της φθοράς δεν είναι άμεσα, σε κάποια στιγμή σίγουρα θα εμφανισθούν. Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, αναπτύχθηκε η μέθοδος με το προϊόν progas σε σπρέι όπου με ειδικό στόμιο, που προσαρμόζεται στο στόμιο του ρεζερβουάρ πλήρωσης υγραερίου (όταν περιέχει λίγο υγραέριο και πριν την πλήρωση) εγχέεται μέσα το υλικό. Το συγκεκριμένο υλικό παρέχει τις εξής ιδιότητες:
• καθαρίζει όλο το κύκλωμα αποθήκευσης και τροφοδοσίας υγραερίου από υγρασία και επικαθίσεις,
• μεταφέρει στον χώρο καύσης πρόσθετο που δημιουργεί φιλμ προστασίας στις βαλβίδες και έδρες,
• δεν μπορεί όμως να προσφέρει ικανοποιητική απαγωγή θερμότητας.
Αναλογία: 100 – 120 ml / 50 – 60 lit υγραερίου είναι ικανοποιητική.
Συχνότητα: ανά 10.000 χλμ. για καθαρισμό. Όσο συχνότερα, τόσο
καλύτερα για προστατευτικό φιλμ.

Μικτό σύστημα (υγραερίου / βενζίνης)

Πολλοί τεχνικοί αναπτύσσουν ένα μικτό σύστημα, όπου με κατάλληλες ρυθμίσεις, ανά τακτά διαστήματα, εγχέεται μαζί με το υγραέριο και ποσότητα βενζίνης ταυτόχρονα, ή σε άλλες περιπτώσεις σκέτη βενζίνη για ορισμένο χρονικό διάστημα, προκειμένου τα πρόσθετα που περιέχει βενζίνη να απάγουν την δημιουργηθείσα θερμότητα αλλά και να εναποθέτουν αντικραδασμικό φίλμ. Επειδή όμως στις παραπάνω περιπτώσεις η αναλογία βενζίνης είναι λίγη, έχει αναπτυχθεί τεχνολογία όπου με το συγκεκριμένο πρόσθετο probenz που προστίθεται στο ρεζερβουάρ της βενζίνης εξασφαλίζουμε τις παρακάτω ιδιότητες:
• καθαρίζουμε όλο το σύστημα τροφοδοσίας βενζίνης προκειμένου να επιτύχουμε την βέλτιστη απόδοση και
• εμπλουτίζουμε την βενζίνη με επιπλέον πρόσθετο, που να χρησιμεύει ως αντικραδασμικό φίλμ. Έτσι απομακρύνουμε τον κίνδυνο κροταλίσματος των βαλβίδων, αλλά και το κλότσημα της μηχανής.
Αναλογία: 0,0025% η 250 ml / 100 lit είναι ικανοποιητική.
Σημείωση: Βέβαια και σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν ωφέλιμο ανά τακτά διαστήματα να χρησιμοποιούμε ταυτόχρονα στο υγραέριο το ειδικό σπρέι progas για τις καλές καθαριστικές του ιδιότητες απόυγρασία και επικαθίσεις