Σήμερα η Γενική Συνέλευση της Αυτοκινητοδρόμιο Πατρών ΑΕ

Σήμερα ΔΕΥΤΕΡΑ 22 Αυγούστου 2016 και ώρα 19.30΄ , στο ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΧΑΙΑΣ (οδός Μιχαλακοπούλου 58, ισόγεια αίθουσα) , θα συγκληθεί η ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της «ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ» Α.Ε., με τα παρακάτω θέματα:

1. Υποβολή και έγκριση του Ισολογισμού της εταιρικής χρήσης 2015 (01/01/2015-31/12/2015) μετά των επ’ αυτού εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ελεγκτών.

2. Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τα πεπραγμένα της χρήσης λήγουσας την 31-12-2015.

3. Διάφορες Ανακοινώσεις

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.