Σημαντική ανακοίνωση για τα Αγωνιστικά κράνη

Το ΑΣΜΑ Αγωνιστικό εξέδωσε την πιο κάτω ανακοίνωση για του Αθλητές που θα συμμετάσχουν στην Ανάβαση Ριτσώνας :

Ενημερώνουμε τους αγωνιζόμενους που θα συμμετέχουν στην Ανάβαση Ριτσώνας ότι τα κράνη με τις παρακάτω προδιαγραφές ΔΕΝ ισχύουν από 01/01/2017:

Α)

Snell SA2000

(Δεν ισχύει μετά την 31/12/2014 για διεθνείς αγώνες ή μετά την 31/12/2016 για εθνικούς αγώνες)

Β)

BSI 6658-85 type A/FR

(Δεν ισχύει μετά την 31/12/2013 για διεθνείς αγώνες ή μετά την 31/12/2016 για εθνικούς αγώνες)