Προσμέτρηση Βαθμών Για Το Περιφερειακό Κύπελλο Ράλλυ Πελοποννήσου

Λαμβάνοντας υπόψη τη ματαίωση, τόσο του Ράλλυ Σπριντ της Art of Speed που ήταν  προγραμματισμένο για τις 2 & 3 Ιουλίου, καθώς και του εξ αναβολής Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου που επρόκειτο να διεξαχθεί στις 22 & 23 Οκτωβρίου, η ΕΠΑ εκτιμώντας την προσπάθεια όσων αγωνιζομένων μέχρι τώρα το ακολούθησαν και προκειμένου να ολοκληρωθεί το Περιφερειακό Κύπελλο Ράλλυ Πελοποννήσου, αποφάσισε να απονείμει 12,5 βαθμούς στους αγωνιζόμενους που εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις για συμμετοχή στον τελικό του Πανελληνίου Κυπέλλου Ασφάλτου (σύμφωνα με την προκήρυξη απαιτείται μίνιμουμ 3 αγώνων) και παράλληλα είχαν δηλώσει συμμετοχή στο Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου.
Οι βαθμοί αυτοί αφορούν τη Γενική κατάταξη, την κατηγορία F2 και τις επιμέρους κατηγορίες  (όποιες από αυτές συμπλήρωναν σύμφωνα με τη άτυπη λίστα συμμετοχών του Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου) στις οποίες κατ’ αντιστοιχία συμμετέχουν τα πιο κάτω πληρώματα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ
Τζικόπουλος Παντελής – Πανταζόπουλος Παναγιώτης
Αθανασάκος Πατάπης – Ζωγράφος Λάμπρος
Κονδύλης Παναγιώτης – Τζόγιας Ιωάννης
Αυγερόπουλος Χρήστος – Γιαβάσης Ευστράτιος
“NIKON” – Ανδριανόπουλος Γρηγόρης
Ροϊδόπουλος Χαράλαμπος – Παπανδρέου Παντελής

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΡΑΛΛΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (το Ράλλυ Σπριντ Κορίνθου υπολογίζεται ως εναλλακτικός αγώνας σύμφωνα με το δικαίωμα που παρέχει στους συμμετέχοντες η Προκήρυξη)
Βούλγαρης Θεόδωρος – Μανδάνης Γεώργιος
Πολυχρονόπουλος Κωνσταντίνος – Χριστογιαννούλα Μαριάννα
Σπανός Διονύσης – Γκότοβος Σωτήρης