Παράταση πήρε η “νέα” Κάρτα Υγείας Αθλητή

Την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ ΓΔΟΑ/ ΔΑΟΠΑΑΕΥΔΣ/ ΤΑΕΥΕ/ 386611/ 15976/
1417/152/03-08-2018 (ΦΕΚ 3254/ Β΄/08-08-2018) όπως ισχύει, απόφαση του Υπουργού Υγείας και του Υφυπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού – Παράταση προθεσμίας της παρ. 1 αρ. 5 της ΚΥΑ, ανακοίνωσαν από το Υπουργείο.

Με απλά Ελληνικά οι Αθλητές για να εκδώσουν την License για το 2019 μέχρι τις 31/07/2019, θα ακολουθούν την παλιά “κλασσική” διαδικασία.

Δηλαδή μια βεβαίωση από εγγεγραμμένο γιατρό ΕΟΠΠΥ (επίσης ισχύουν: τεστ κοπώσεως για αθλητές άνω των 40 ετών & triplex καρδιάς για τους ανήλικους έως 16 ετών). Σε περίπτωση που η κάρτα υγείας υπογραφεί από παθολόγο, αυτό θα σημειώνεται στη θέση που αναφέρεται ο Καρδιολόγος.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ

ΦΕΚ ΝΕΑΣ ΚΑΡΤΑΣ ΥΓΕΙΑΣ