Παράταση για τα Τέλη Κυκλοφορίας μέχρι 5/1/2018

Το υπουργείο Οικονομικών ανακοινώνει ότι παρατείνεται έως και την 5.1.2018 η
προθεσμία για την εμπρόθεσμη καταβολή των τελών κυκλοφορίας έτους 2018
καθώς και για τη θέση των οχημάτων σε εκούσια ακινησία.