Από 1/04 ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά οι Δηλώσεις Συμμετοχών

ΟΜΑΕ_logo

Για τους αγώνες που θα διεξαχθούν από 1 Απριλίου 2017 και στη συνέχεια, οι συμμετοχές θα δηλώνονται μόνο μέσω του ΣΔΔΑ (Σύστημα Διαδικτυακής Διαχείρισης Αγώνων) http://www.e-omae-epa.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Α) ΟΙ ΑΘΛΗΤΕΣ ΜΕΣΩ ΣΔΔΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ ΜΟΝΟ ΤΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΜΑΕ (ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ).

Άλλη επιλογή δήλωσης συμμετοχής δεν θα υπάρχει και δεν θα γίνονται δεκτές ιδιόχειρες Δηλώσεις Συμμετοχών.

 ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ