Μέχρι τις 2 Ιανουαρίου τα Τέλη Κυκλοφορίας 2017

Μια ημέρα δόθηκε ακόμη για την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2017 από το Υπουργείο Οικονομικών, αφού 31 Δεκεμβρίου είναι Σάββατο που είναι μη εργάσιμη.

Έτσι η πληρωμή των Τελών Κυκλοφορίας εκπνέει τη Δευτέρα 2 Ιανουαρίου, όπου είναι και εργάσιμη.

Υπενθυμίζουμε πως αν ο κάτοχος του οχήματος δεν πληρώσει εμπρόθεσμα το ποσό, τότε το πρόστιμο ισούται με το ύψος, το οποίο έπρεπε να εξοφληθεί.

Σημειώνουμε πως η παράταση δεν ισχύει για την κατάθεση πινακίδων, επομένως εκεί η καταληκτική ημερομηνία είναι 30/12/2016.