Η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.

Την Δευτέρα 22/8/2016 συνεκλήθη η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε., στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Αχαίας.

Πέραν του οικονομικού απολογισμού του έτους 2015, ο Πρόεδρος της εταιρείας κ. Ευάγγελος Φλωράτος, ενημέρωσε το Σώμα για τις δυσκολίες που προέκυψαν στην υλοποίηση της έγκρισης της επένδυσης, που εντάχθηκε στα κίνητρα του Αναπτυξιακού Νόμου 3299/2004, την 18/4/2013, τόσο από πλευράς Στρατηγικού Επενδυτή, όσο και τραπεζικής χρηματοδότησης, λόγω αδυναμίας του Υπουργείου να εκταμιεύσει μέρος της επιδότησης και των Τραπεζών να καλύψουν τις δανειακές ανάγκες.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος αναφέρθηκε στον Νέο Αναπτυξιακό Νόμο 4399/2016, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ από 1-1-2017 και ότι το Δ.Σ. της ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε., ετοιμάζει Επιχειρηματικό Σχέδιο με φορολογικά κίνητρα και αναζητεί Στρατηγικό Επενδυτή ώστε στην αρχή του επόμενου έτους να υποβάλλει φάκελο ένταξης της επένδυσης στα κίνητρα του Νέου Αναπτυξιακού και να εξασφαλίσει τις χρηματοοικονομικές απαιτήσσεις της επένδυσης, πέρα από την εισφορά του Στρατηγικού Επενδυτή, από τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΓΙΟΥΝΚΕΡ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΝΑΣΥΓΚΡΌΤΗΣΗΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ που έχουν αποφασίσει να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις που θα ενταχθούν στα κίνητρα του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου 4399/2016.

ΑΠΟ ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΙΟ ΠΑΤΡΑΣ Α.Ε.