Γενική Συνέλευση και στο βάθος εκλογές για την ΟΜΑΕ

Η ΟΜΑΕ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2725/1999 «Ερασιτεχνικός και Επαγγελματικός Αθλητισμός», σε συνδυασμό με την με αριθμό 7270/29-3-2013 Υπουργική Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού» καλεί τα Σωματεία / Μέλη της ΟΜΑΕ σε Γενική Συνέλευση την Τρίτη 22 Νοεμβρίου και ώρα 16:00 στην αίθουσα “TEMPLAR’S” του ξενοδοχείου Royal Olympic (Αθανασίου Διάκου 28-34, Αθήνα 11743).

Εάν δεν διαπιστωθεί απαρτία, η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί χωρίς άλλη ειδοποίηση την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου 2016 και ώρα 16:00 στον ίδιο χώρο και θα υπάρξει απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των Σωματείων/ Μελών που παρίστανται με δικαίωμα ψήφου.

Θέμα της Γενικής Συνέλευσης είναι η επόμενες εκλογές και η σχετική διαδικασία για τα 45 Αθλητικά Σωματεία που έχουν το δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι.