Επιστολές Σ.Ο.Α.Α. προς Ο.Μ.Α.Ε.

Ο Σύνδεσμος Οδηγών Αγώνων Αυτοκινήτου έπειτα από την συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 17 Ιανουαρίου απέστειλε τις παρακάτω επιστολές.

Επιστολή 1

Ανακατατάξεις Ο.Μ.Α.Ε./ΕΠ.Α./Τεχνική Επιτροπή

Με λύπη παρακολουθήσαμε ανταλλαγή επιστολών με παραιτηθέντα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.Μ.Α.Ε.. Αυτό σε συνδυασμό με το ότι δεν υπάρχει Πρόεδρος στην Επιτροπή Αγώνων αλλά και ότι υπάρχει μια αβεβαιότητα σχετικά με την Τεχνική Επιτροπή, δημιουργεί ένα γκρίζο τοπίο στη διοίκηση του αθλήματος για το οποίο διερωτόμαστε τι προτίθεστε να κάνετε.

Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορεί να υπάρχει μια ακέφαλη ΕΠΑ και μια ελλιπής Τεχνική Επιτροπή κάτι που σχεδόν με βεβαιότητα θα δημιουργήσει πρόβλημα στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων αυτοκινήτου.

Τέλος θα θέλαμε να μας ενημερώσετε σχετικά με το χρονοδιάγραμμα ανακοίνωσης των προκηρύξεων αλλά και των τεχνικών κανονισμών στην ιστοσελίδας της Ομοσπονδίας, προκειμένου να ενημερωθούν Σωματεία και αγωνιζόμενοι.

Αναμένουμε από εσάς την απαραίτητη ενημέρωση και τις δέουσες ενέργειές σας. 

Δ.Σ. Σ.Ο.Α.Α.

Επιστολή 2 

Οικονομική χρήση Ο.Μ.Α.Ε. 2017-2018

 Όπως προφανώς έχετε ενημερωθεί αίτημα μεγάλου αριθμού αγωνιζομένων είναι να υπάρχει μεγαλύτερη σαφήνεια και διαφάνεια σχετικά με το πως αξιοποιούνται τα ποσά τα οποία καταβάλλονται από τους ίδιους τους οδηγούς μέσω πληρωμής αγωνιστικών αδειών (license) και συμμετοχών σε αγώνες.

Εξάλλου τα ανωτέρω αναφέρονται και στην επιστολή μας από 27 Απριλίου 2018, βλ. παράγραφο 10, «Η Ομοσπονδία οφείλει να ακολουθεί μια εξωστρεφή τακτική ενημέρωσης με διαφάνεια και σαφήνεια ως προς τα οικονομικά ζητήματα που αφορούν τους άμεσα εμπλεκομένους, δηλαδή τους οδηγούς. Δεδομένου πως ο μηχανοκίνητος αθλητισμός διαφοροποιείται σημαντικά ως προς το οικονομικό ζήτημα εμπλοκής των αγωνιζομένων, σε σχέση με άλλες αθλητικές δραστηριότητες και τις αντίστοιχες Ομοσπονδίες, η δική μας Ομοσπονδία επιβάλλεται να επιζητά εκτός της ορθής διαχείρισής των πόρων, την πρέπουσα δημοσιοποίηση των οικονομικών πεπραγμένων.».

Παρά τα σχετικά αιτήματα για το παραπάνω θέμα και δεδομένου ότι συνεχίζει να υφίσταται μια ασάφεια, μη έχοντας επίσης λάβει την δέουσα απάντηση και σχετική ενημέρωση, o Σ.Ο.Α.Α. εκπροσωπώντας όλους τους αγωνιζόμενους, αναμένει χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση την εποικοδομητική απάντηση σας ώστε να προχωρήσουμε και στις δικές μας δέουσες ενέργειες.

Δ.Σ. Σ.Ο.Α.Α.

Επιστολή 3

Παράταση Λήξης Καθισμάτων, Ζωνών, Φορμών

Ο Σ.Ο.Α.Α. αναλογιζόμενος την οικονομική κρίση, αλλά και την ασφάλεια των οδηγών, λαμβάνει ως δεδομένο πως δεν θα υπάρξει καμία αλλαγή, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, στο καθεστώς με το οποίο παρατείνεται η ισχύς για τις ζώνες, τα καθίσματα και τις αγωνιστικές φόρμες, εκτός περιπτώσεων όπου αποδεδειγμένα τα αρμόδια όργανα θα εισηγούνται διαφορετικά, π.χ. ειδική οδηγία κατασκευαστή ή εμπεριστατωμένη εισήγηση Τεχνικής Επιτροπής η οποία πριν αποφασιστεί θα πρέπει να συζητείται πρώτα με τον Σ.Ο.Α.Α..

Προκειμένου δε να διασφαλίζεται η διεξαγωγή όλων των αγώνων υπό τα υψηλότερα στάνταρ ασφαλείας, ζητούμε να τηρηθούν ή και να αυξηθούν οι λεπτομερείς έλεγχοι των τεχνικών εφόρων, αλλά και τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας από πλευράς διοργανωτών, τα οποία θα συνεισφέρουν στην ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

Αναμένουμε με ενδιαφέρον την απάντησή σας.

Δ.Σ. Σ.Ο.Α.Α.