Επί τέλους πίστα dragster στο Αυτοκινητοδρόμιο Σερρών

Άρχισαν και βρίσκονται σ’ εξέλιξη οι απαιτούμενες εργασίες για την επέκταση της μεγάλης ευθείας του Αυτοκινητοδρομίου, (της ήδη υπάρχουσας προέκτασης διαφυγής), προκειμένου να δοθεί στους αθλητές του dragster μία πίστα, η οποία θα είναι μεγαλύτερη σε μήκος (900 και πλέον μέτρα στο σύνολό της, κατά τα προβλεπόμενα από τους σχετικούς διεθνείς κανονισμούς).

Η διοίκηση του Αυτοκινητοδρομίου προχώρησε στη λήψη της σχετικής απόφασης και στην υλοποίησή της, μετά την πρόταση της Λέσχης Ντράγκστερ Οδηγών Ελλάδος (ΛΕ.Ν.Ο.Ε.) που προηγήθηκε.
Έτσι, η πραγματοποίηση του εν λόγω σχεδίου θα αναβαθμίσει το άθλημα και τους όρους διεξαγωγής των πρωταθληματικών αγώνων dragster, καθώς με την μεταφορά του χώρου εκκίνησης στη νέα επέκταση και η εκ νέου διαμόρφωσή του (με σκοπό την επίτευξη λειτουργικής πληρότητας) αλλάζει τα δεδομένα.
Επιπρόσθετα, προβλέπεται και η επέκταση της υφιστάμενης βοηθητικής οδού (της παράλληλης με την ευθεία της πίστας) έως το νέο χώρο εκκίνησης, ούτως ώστε να διευκολύνεται η κίνηση των αθλητών και των οχημάτων τους από και προς αυτόν.
Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα της ερχόμενης εβδομάδας θα βρεθούν στις Σέρρες ο πρόεδρος της ΛΕ.Ν.Ο.Ε. Γιώργος Τζήκας και μέλη της διοίκησής της, προκειμένου με τον πρόεδρο του Αυτοκινητοδρομίου Θόδωρο Αραμπατζή να διαπιστώσουν την πρόοδο των εργασιών.

«Δεν θα μπορούσαμε» τονίζει ο πρόεδρος «παρά να βοηθήσουμε την έμπειρη και καταξιωμένη ΛΕ.Ν.Ο.Ε. στην προσπάθειά της για την περαιτέρω αναβάθμιση του dragster, καθώς σκοπός της ύπαρξης και λειτουργίας του Αυτοκινητοδρομίου Σερρών είναι η ανάπτυξη γενικότερα του μηχανοκίνητου αθλητισμού στη χώρα (κι όχι μόνον)».