Διαβάστε τους κανονισμούς για τα Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ του 2017

Η ΟΜΑΕ ανακοίνωσε τους Κανονισμούς για τα Ράλλυ και ράλλυ Σπριντ για το 2017.

Γενικός Κανονισμός Ράλλυ και Ράλλυ Σπριντ 2017 – 2η Έκδοση (24/02/2017)
Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ 2017 – 2η Έκδοση (24/02/2017)
Συμπληρωματικός Κανονισμός Ράλλυ Σπριντ 2017 – 2η Έκδοση (24/02/2017)