Απάντηση Εξελεγκτικής Επιτροπής στην από 10/8/2016 επιστολή της ΟΜΑΕ

Μπορείτε να διαβάσετε πιο κάτω την απάντηση της Εξελεγκτικής Επιτροπής στην από 10/08/2016 επιστολή της ΟΜΑΕ.

Aθήνα, 24/10/2016

Προς : 1)Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης

             email: seedd@seedd.gr

          2) Ειδικό Γραμματέα

              Σώματος Επιθεωρητών Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης

              email: seedd@seedd.gr

           3) Γενική Γραμματεία Αθλητισμού

              email: tmta@gga.gov.gr

               Γενική Διεύθυνση Υποστήριξης Αθλητισμού

              email: daa@gga.gov.gr

              Τμήμα Μοντέρνων και Τεχνικών Αθλημάτων

              Υπόψη : α) κ. Γεωργίου Πίγκου

                             email:  gsofmail@gga.gov.gr

                             β) κας Δήμητρας Σκρέκη

                              email:DSkreki@gga.gov.gr

            4)Διευθυντή Οικονομικής Υποστήριξης Αθλητισμού κ. Βαλεργάκη

                           email :doyta@gga.gov.gr

            5)Προϊστάμενο Τμήματος Παρακολούθησης Εποπτευόμενων φορέων Δημοσιονομικών Αναλύσεων και Αναφορών και λοιπών οικονομικών                         θεμάτων κ. Ζαχαρόπουλο

                           Email : szaharopoulos@gga.gov.gr

          

Κοιν: 1)Ομοσπονδία Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Ελλάδας (ΟΜΑΕ)

          email: [info@omae-epa.gr]info@omaeepa.gr

          2)Αθλητικά Σωματεία

 

Θέμα :Απάντηση Εξελεγκτικής Επιτροπής στην από 10/8/2016 επιστολή της ΟΜΑΕ

 

Κύριοι ,

 

Στην από 10/8/2016 επιστολή της ΟΜΑΕ προς τα σωματεία μέλη με κοινοποίηση προς υμάς ,στην αναφορά των καταγγελιών της κας Φατούρου( απλή συνωνυμία με τον συνυπογράφοντα την παρούσα) και του κ. Δελαγραμμάτικα, αναφέρεται ότι : «στέλνοντας την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής η οποία παρά τα αόριστα και ανακριβή αναφερόμενα σε αυτή».

Επί αυτού θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ομόφωνα η Εξελεγκτική Επιτροπή εμμένει και επικυρώνει για άλλη μια φορά το πόρισμα της όπως αναγράφεται στην Έκθεση της ,η οποία έχει κοινοποιηθεί ήδη στο Οικονομικό Τμήμα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού .

Θεωρούμε ότι έγινε κακοδιαχείριση σε σχεδόν όλες τις οικονομικές συναλλαγές του 2015 χωρίς τις στοιχειώδεις αρχές διαφάνειας . Αυθαίρετες καταθέσεις , αναλήψεις και παντελή έλλειψη : συμφωνητικών, προσφορών ,εντολών πληρωμών ,παραστατικών , τιμολογίων , τήρηση των νόμων περί διαχείρισης μετρητών και τιμολογίων και   τεράστια διαφορά των εξόδων προϋπολογισμού και του απολογισμού χωρίς καμιά αναδιάρθρωση αυτού.

Επίσης στην επιστολή τους αναφέρουν ότι: «Δεν κατάφερε να εγκριθεί από την Γ.Σ ανώτατο όργανο της ομοσπονδίας .Η Γ.Σ της ΟΜΑΕ της 29/6/2016 ενέκρινε τον απολογισμό και τα πεπραγμένα της διοίκησης με ψήφους 25 υπέρ,3 κατά,1 λευκό και 1 απών από τα 30 σωματεία.»

Προς ενημέρωση σας συνέβησαν τα ακόλουθα:

–          O πρόεδρος , ο ταμίας και  μέλη του Δ.Σ παρουσιάστηκαν ως εκπρόσωποι σωματείων Βορείου Ελλάδος χωρίς φυσικά επίδειξη έγγραφων αναθέσεων  και αποφάσεων Διοικητικών Συμβουλίων ,καθότι τα σωματεία με τα οποία εκλέγησαν έχουν χάσει την Αθλητική τους Αναγνώριση .

–          Τα σωματεία που συμμετείχαν παρέλαβαν την δεκατετρασέλιδη έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής κατά την είσοδο τους στην αίθουσα .Μετά από τρίωρο μονόλογο του προέδρου κ. Μιχελακάκη περί των πεπραγμένων της διοίκησης για το έτος 2015 ,χωρίς διάλειμμα και σε αίθουσα χωρίς κλιματισμό ,μας εδόθη εντολή ανάγνωσης της έκθεσης μας  χωρίς δικαίωμα επεξήγησης των αναγραφομένων εις αυτήν

 

Θεωρούμε ότι η ψηφοφορία έγινε, χωρίς ενημέρωση τουλάχιστον 3-4 ημερών προ της Γ.Σ ,σε ελάχιστο χρόνο ,σκόπιμα τελευταίο θέμα συζήτησης και παρά την έκθεση μας (φυσικά δεν εδόθησαν τα παραστατικά που τεκμηρίωναν το πόρισμα της έκθεσης) τα μέλη σωματεία ταλαιπωρημένα από την τετράωρη συνεδρίαση και  χωρίς κλιματισμό εψήφισαν την απαλλαγή του Δ.Σ χωρίς να αντιληφθούν την σοβαρότητα του θέματος.

 

Δια ταύτα:

–          Επειδή η διοίκηση της ΟΜΑΕ αναφέρει στην επιστολή της «αόριστα και ανακριβή» τα αναφερόμενα στην έκθεση μας.

–          Επειδή θεωρούμε εσκεμμένη την καθυστέρηση της συζήτησης στην Γ.Σ των οικονομικών πεπραγμένων του 2015 με σκοπό την απόκρυψη της σοβαρότητας του θέματος.

–          Επειδή ακόμα και σήμερα εκκρεμεί η επίδειξη του συμφωνητικού μεταξύ της ΟΜΑΕ και του EUROSPORT (υπάρχει μόνο το τιμολόγιο του 2014  )για την πληρωμή από την ΟΜΑΕ χρέους   ιδιώτη (promoter της ΕΛΠΑ) ύψους  170.000,00 ευρώ στο EUROSPORT χωρίς  υποχρέωση της ΟΜΑΕ προς αυτό .

–          Επειδή θρασύτητα η διοίκηση της ΟΜΑΕ κατηγορεί την Εξελεγκτική Επιτροπή για πλημμελή εκτέλεση των καθηκόντων της .

 

Σας παρακαλούμε να διατάξετε άμεσο έλεγχο των οικονομικών πεπραγμένων του 2014 και 2015 ώστε να αποδειχθεί στα Σωματεία και  στους Αθλητές (κυρίως γιατί δικά τους χρήματα διαχειρίστηκαν) εάν τα αναγραφόμενα στην έκθεσή  μας έχουν έστω και την παραμικρή δόση υπερβολής ή εμπάθειας .

 

Μένουμε στην διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

 

Μετά τιμής

 

 

                                                Η Εξελεγκτική Επιτροπή

 

 

       Α.ΧΑΤΖΗΜΙΧΑΛΗΣ                     Ε. ΦΑΤΟΥΡΟΣ                      Κ. ΜΙΧΑΛΟΣ