Ανάβαση Βλαστής : Με 38 δυνατές συμμετοχές

Με τον αριθμό των 38 οδηγών, γέμισε ο Πίνακας Συμμετοχών της Ανάβασης, που θα διεξαχθεί από την Αυτοκινιτιστική Λέσχη Πτολεμαϊδας στις  5 και 6 Οκτωβρίου.

Ο Αγώνας προσμετρά στο Κύπελλο Αναβάσεων Βορείου Ελλάδος.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ