Αναρτήθηκαν τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2018

Στην επίσημη ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων θα αναρτηθούν εντός ημέρας τα Τέλη Κυκλοφορίας του 2018, τα οποία δεν παρουσιάζουν διαφορές σε σχέση με τα περσινά. Ως εκ τούτου, για οχήματα τα οποία κυκλοφόρησαν έως το 2000, το κόστος ανέρχεται από 22 έως και 1.230 ευρώ, για οχήματα από το 2001 έως και το 2005 από 22 έως 1.260 ευρώ, ενώ όσα ταξινομήθηκαν από το 2005 έως και το 2010 από 22 έως και 1.380 ευρώ. Για όλα τα μεταγενέστερα, ο υπολογισμός των Τελών Κυκλοφορίας γίνεται, ως γνωστόν, σύμφωνα με τις εκπομπές ρύπων.

Δείτε αναλυτικά εδώ μέσα από ποια εφαρμογή μπορείτε να δείτε και να τυπώσετε τα Τέλη Κυκλοφορίας για το 2018 και εν συνεχεία το κόστος τους ανά περίπτωση.

Ταξινόμηση έως το 2000

<300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρώ

786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ

1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ

1.358-1.548 κ.εκ. 225 ευρώ

1.549-1.738 κ.εκ. 250 ευρώ

1.739-1.928 κ.εκ. 280 ευρώ

1.929-2.357 κ.εκ. 615 ευρώ

2.358-3.000 κ.εκ. 820 ευρώ

3.001-4.000 κ.εκ. 1.025 ευρώ

>4.000 κ.εκ. 1.230 ευρώ

Ταξινόμηση έως το 2001-2005

<300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρώ

786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ

1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ

1.358-1.548 κ.εκ. 240 ευρώ

1.549-1.738 κ.εκ. 265 ευρώ

1.739-1.928 κ.εκ. 300 ευρώ

1.929-2.357 κ.εκ. 630 ευρώ

2.358-3.000 κ.εκ. 840 ευρώ

3.001-4.000 κ.εκ. 1.050 ευρώ

>4.000 κ.εκ. 1.260 ευρώ

Ταξινόμηση από 2006 έως 30/10/2010

<300 κ.εκ. 22 ευρώ

301-785 κ.εκ. 55 ευρώ

786-1.071 κ.εκ. 120 ευρώ

1.072-1.357 κ.εκ. 135 ευρώ

1.358-1.548 κ.εκ. 255 ευρώ

1.549-1.738 κ.εκ. 280 ευρώ

1.739-1.928 κ.εκ. 320 ευρώ

1.929-2.357 κ.εκ. 690 ευρώ

2.358-3.000 κ.εκ. 920 ευρώ

3.001-4.000 κ.εκ. 1.150 ευρώ

>4.000 κ.εκ. 1.380 ευρώ

Ταξινόμηση από 01/11/2010 και μετά

0-90 gr/km ο ευρώ

91-100 gr/km Εκπομπή CO2 x 0,9 ευρώ

101-120 gr/km Εκπομπή CO2 x 0,98 ευρώ

121-140 gr/km Εκπομπή CO2 x 1,2 ευρώ

141-160 gr/km Εκπομπή CO2 x 1,85 ευρώ

161-180 gr/km Εκπομπή CO2 x 2,45 ευρώ

181-200 gr/km Εκπομπή CO2 x 2,78 ευρώ

201-250 gr/km Εκπομπή CO2 x 3,05 ευρώ

>251 gr/km Εκπομπή CO2 x 3,72 ευρώ