Ανακοίνωση για τις Ασφαλιστικές καλύψεις από την ΟΜΑΕ

Ενημερώνουμε κάθε ενδιαφερόμενο ότι τα ασφαλιστήρια συμβόλαια (Αστικής Ευθύνης, Προσωπικού Ατυχήματος και Νομικής Προστασίας) που διέπουν τους αγώνες αυτοκινήτου, βρίσκονται σε ισχύ.

Ειδικά για το Συμβόλαιο Αστικής Ευθύνης που έχει συνάψει η ΟΜΑΕ με την Εθνική Ασφαλιστική, το ποσοστό 5% απαλλαγής που περιλαμβάνεται στους όρους, καλύπτεται από την Ομοσπονδία, η οποία άλλωστε είναι η συμβαλλόμενη του ασφαλιστηρίου συμβολαίου.