Ακόμα 16 μέλη του ΑΟΠ στον χορό των παραιτήσεων

Με μια ακόμα Επιστολή Παραίτησης συνυπογράφοντας την πρώτη, άλλα 16 μέλη του ΑΟΠ δήλωσαν την παραίτησή τους.

Διαβάστε την ανακοίνωση που εξέδωσαν :

Πάτρα 30/09/2016

ΠΡΟΣ: Πρόεδρο και Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου του ΑΟΠ                                                                                                                                                                                   ΚΟΙΝΟΠ : Εξελεγκτική Επιτροπή

 

ΘΕΜΑ :    Διαγραφή Μελών                                       

Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι μέλη-αθλητές συνυπογράφοντας την από 22/9/2016 επιστολή παραίτησης των 9 (εννέα), επιθυμούμε την οριστική διαγραφή μας από μέλη κάνοντας χρήση του δικαιώματος που απορρέει από το καταστατικό βάσει του Αθρ. 6 παρ. Ε. Και όσοι έχουμε και την ιδιότητα του αθλητή, επιφυλασσόμαστε για την προσεχή μεταγραφική περίοδο.                                                   

 

Μετά τιμής