38ο Ράλλυ Αχαιός. Ο Συμπληρωματικός Κανονισμός

Ο Αυτοκινητιστικός Όμιλος Πατρών μπαίνοντας στον 46ο χρόνο ζωής με τεράστια εμπλοκή στον χώρο του Μηχανοκίνητου Αθλητισμού της χώρας μας, συνεχίζει την παράδοση του Ράλλυ Αχαιός και διοργανώνει την 38η εκδοχή του, στις 21 και 22 Μαΐου 2016, το οποίο προσμετρά στον νεοσύστατο θεσμό του Περιφερειακού Κυπέλλου Ράλλυ Πελοποννήσου. 

Το Σωματείο, λόγω των οικονομικών συγκυριών και του μικρού χρονικού διαστήματος μέχρι την διεξαγωγή του αγώνα, δεν θα μπορέσει να κάνει κάποια αλλαγή στην διαδρομή του αγώνα. Έτσι, ακολουθώντας την επιτυχημένη συνταγή της προηγούμενης χρονιάς, οι ειδικές διαδρομές θα είναι οι πολύ θεαματικές και τεχνικές, Σελινούντας και Φτέρη.

Επίσης, γίνονται δεκτές για συζήτηση οι όποιες τεκμηριωμένες απόψεις και προτάσεις από τα μέλη μας για αλλαγή της διαδρομής για τον αγώνα του 2017.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ