Τροποποιήσεις στον Κανονισμό του Rotax Max Challenge 2018

Για λόγους ανωτέρας βίας, έπειτα από την νομική εμπλοκή που δεν επιτρέπει την αγωνιστική δραστηριότητα στην πίστα «Kartodromo» των Αφιδνών, μετά από την ακύρωση του 1ου αγώνα του Επάθλου Rotax Max Challenge 2018 και μετά από αίτημα της Rotax Hellas την 21η Μαρτίου 2018, προκύπτουν ορισμένες αναγκαίες τροποποιήσεις στο Γενικό και Τεχνικό Κανονισμό του Επάθλου Rotax Max Challenge 2018.

Οι τροποποιήσεις, που έλαβαν την έγκριση της Επιτροπής Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ, αφορούν στα άρθρα του θεσμού που περιλαμβάνουν τον αριθμό αγώνων, τα σκέλη των αγώνων, την προσμέτρηση αυτών, καθώς και τη βαθμολόγηση και τα ενδεχόμενα ισοβαθμίας.

Τα υπόλοιπα άρθρα του Κανονισμού παραμένουν χωρίς καμία τροποποίηση.

ROTAX MAX CHALLENGE 2018: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ