Πρωτάθλημα Ράλλυ Ιστορικών Χώματος & Ασφάλτου : Δεν θα απονεμηθούν οι τίτλοι του 2018

Η Επιτροπή Αγώνων (ΕΠ.Α.) της ΟΜΑΕ ανακοινώνει ότι δεν θα απονεμηθούν οι
τίτλοι του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ράλλυ Ιστορικών Χώματος και Ιστορικών
Ασφάλτου για το έτος 2018, καθότι δεν καλύφθηκαν οι προδιαγραφές που είχαν
τεθεί με την Προκήρυξη Αγώνων Αυτοκινήτων Ράλλυ / Ράλλυ Σπριντ 2018.
Σύμφωνα με την Προκήρυξη (άρθρο 32.2), για να απονεμηθούν οι τίτλοι πρέπει να
γίνουν και να μετρήσουν οι τέσσερις (4) από τους πέντε (5) αγώνες του
προγράμματος.
Στο μεν Πρωτάθλημα Ιστορικών Χώματος διεξήχθησαν φέτος μόνο τρεις (3) αγώνες.
Στο δε Πρωτάθλημα Ιστορικών Ασφάλτου, παρότι το Ράλλυ Παλάδιο στις 24/11 θα
είναι ο τέταρτος αγώνας του θεσμού, στον έναν εκ των τριών που ήδη έχουν
διεξαχθεί -στο Ράλλυ Ηπειρωτικό- δεν μέτρησε η κατηγορία των Ιστορικών
αυτοκινήτων λόγω έλλειψης συμμετοχών. Κατά συνέπεια, πάλι λόγω του άρθρου
32.2, δεν προβλέπεται η απονομή των τίτλων.