ΟΜΑΕ : Τέλος οι παρατάσεις στη λήξη των Δηλώσεων Συμμετοχών

Την απόφαση να μην δίνεται σε ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ παράταση στην ημερομηνία λήξης των Δηλώσεων Συμμετοχών πήρε η Γενική Συνέλευση της ΟΜΑΕ που διεξήχθη στις 16/02/2019 και θα εφαρμόζεται αυστηρά, αφού πλέον είναι κανονισμός.

Καμία πλέον συμμετοχή δεν θα γίνεται δεκτή στο ΣΔΔΑ, μετά της 24:00 την Παρασκευής μία βδομάδα πριν τον αγώνα (εκτός από αγώνες μαζικού αθλητισμού, πχ. Δεξιοτεχνίες, Regularity, Trial).

Σας εφιστούμε την προσοχή στην περίπτωση που η Παρασκευή συμπίπτει με ημέρα αργίας πως ούτε τότε θα μεταφέρεται η λήξη συμμετοχών σε άλλη ημέρα.