Οι Λ. Κύρκος και Γ. Πολυζώης προτείνουν για τους κανονισμούς του 2019

Μια πολύ όμορφη και σωστά διατυπωμένη επιστολή έφτιαξαν οι Λεωνίδας Κύρκος και Γ. Πολυζώης και παραθέτουν τις προτάσεις τους για τους Κανονισμούς του 2019 :

 

 

Παρατηρήσεις και Τροποποιήσεις σχετικά με Κανονισμούς και Προκηρύξεις 2019

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΡΑΛΛΥ/ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ

ΑΡΘΡΟ 3 ΣΤΕΛΕΧΗ

3.2 Οι αγωνοδίκες θα πρέπει να ορίζονται από τα Σωματεία και να επιλέγονται μέσα από εγκεκριμένη λίστα της ΕΠΑ.

Ο Παρατηρητής του αγώνα θα πρέπει να ορίζεται από την ΕΠΑ, να αξιολογεί τους αγωνοδίκες και τις αποφάσεις τους. Με αυτό τον τρόπο ο Παρατηρητής θα είναι «αντικειμενικός».

3.7 Ο Παρατηρητής να μεταβαίνει στον αγώνα με έξοδα της ΕΠΑ.

3.9 Οι αποφάσεις των αγωνοδικών και Τεχνικών Εφόρων, δεν μπορούν να υποβάλλονται στην ΕΠΑ εντός 2ημέρου αλλά βάσει του Άρθρου 48.6 – ΠΑΡΑΒΟΛΟ ΕΦΕΣΗΣ, εντός 96 ωρών.

3.11 Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας θα διενεργεί έλεγχο για νέες Ειδικές Διαδρομές με έξοδα της ΕΠΑ και όχι του Οργανωτή. Σε διαφορετική περίπτωση αποθαρρύνεται ο Οργανωτής να επιλέγει νέες Ειδικές, αλλά ακόμη και αν επιλέξει, το αυξημένο κόστος μεταφέρεται στους αγωνιζόμενους.

Ο Υπεύθυνος Ασφαλείας δεν μπορεί να είναι και Παρατηρητής. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να καταθέτει τις επισημάνσεις του στον Παρατηρητή, ο οποίος θα κάνει τους ελέγχους του στον αγώνα.

3.12 Ο Επικεφαλής Ασφαλείας θα πρέπει να βρίσκεται στο κέντρο του αγώνα και να είναι πολύ καλός γνώστης της διαδρομής (εναλλακτικές, διαφυγές κτλ), Νοσοκομείων της περιοχής, Πυροσβεστικής, Αστυνομίας κτλ. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι έμπειρος Κριτής επιπέδου Α.

ΑΡΘΡΟ 5 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΥΠΕΛΛΩΝ

5.1 Να εφαρμοστεί για όλους τους αγώνες με αυστηρότητα και όχι επιλεκτικά. Να γίνει αποδεδειγμένη χρήση του εντύπου αξιολόγησης των οδηγών (Έντυπο Αξιολόγησης Αγώνων ΣΟΑΑ).

5.4 Δεν πρέπει να προβλέπεται αναβολή αγώνων αλλά οριστική ματαίωση. Οι αναβολές διαταράσσουν το πρόγραμμα και συσσωρεύουν αγώνες σε περιορισμένες ημερομηνίες, με

αποτέλεσμα το «φορτωμένο πρόγραμμα» το οποίο αδικεί τους συνεπείς Οργανωτές και δυσκολεύει τους αγωνιζόμενους.

5.5 Το όριο των 20 συμμετοχών για τους Πρωταθληματικούς αγώνες να γίνει 30. Με αυτό τον τρόπο οι συμμετοχές θα είναι περισσότερες, με περισσότερο ανταγωνισμό και θέαμα. Τα έσοδα του Οργανωτή θα είναι περισσότερα με αποτέλεσμα τη μεγαλύτερη ασφάλεια του αγώνα και την καλύτερη προβολή.

ΑΡΘΡΟ 14 ΑΡΙΘΜΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

14.6.4 Η προαιρετική διαφήμιση εκτός των μπροστινών φτερών, εναλλακτικά να μπορεί να οριστεί και άλλο σημείο του αυτοκινήτου. Προτείνεται να είναι η μπροστινή πόρτα και όχι στο μαρσπιέ.

ΑΡΘΡΟ 18 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 6

Η προθεσμία δήλωσης συμμετοχών πρέπει να λήγει Δευτέρα πριν τον Αγώνα και χωρίς επιβολή προστίμου.

ΑΡΘΡΟ 20 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ / ΚΛΑΣΕΙΣ

Κατά τον Τεχνικό έλεγχο να γίνεται αλλαγή αυτοκινήτου εντός της ίδιας κατηγορίας και κλάσης. Να γίνεται αλλαγή του ίδιου αυτοκινήτου από μια κατηγορία σε άλλη ακολουθώντας την αντίστοιχη κλάση.

ΑΡΘΡΟ 21 ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ

21.2.4 Για λόγους ασφάλειας, στους χωμάτινους αγώνες να απαγορεύεται η κίνηση των αυτοκινήτων αναγνωρίσεων με αντίθετη φορά από αυτή του αγώνα.

Επίσης, στους ασφάλτινους αγώνες, και στις περιπτώσεις που η επιστροφή στη αφετηρία μιας Ειδικής Διαδρομής από άλλο δρόμο είναι συντομότερη από την αντίθετη κατεύθυνση, να περιγράφεται στον Συμπληρωματικό κανονισμό.

ΑΡΘΡΟ 22 ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Να μην ισχύσει το μέτρο για παρουσία όλων των αυτοκινήτων στον Τεχνικό Έλεγχο. Πιθανόν να πρέπει να αυξηθεί το δείγμα των αυτοκινήτων προς Τεχνικό Έλεγχο

22.1.3 Δεν υπάρχει λόγος για την προσκόμιση επικυρωμένου αντίγραφου του δελτίου Αναγνώρισης. Όλα τα Δελτία Αναγνώρισης μπορούν να αναγνωστούν σε PC μέσω internet.

22.1.7 Στα επίσημα έγγραφα του αυτοκινήτου, η υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη για παραχώρηση χρήσης, να μην χρειάζεται γνήσιο υπογραφής.

ΑΡΘΡΟ 48 ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΦΕΣΕΙΣ

48.6 Το παράβολο έφεσης να είναι διπλάσιο της συμμετοχής και όχι μεγαλύτερο από 500€. Να καταβάλλεται εντός 48 ωρών και χωρίς παρακράτηση license. Αν το ποσό δεν καταβληθεί εντός 48 ωρών, χάνεται το δικαίωμα έφεσης.

ΑΡΘΡΟ 50 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΤΟΥ ΑΓΩΝΑ

50.2.2 Σε αντικατάσταση του προστίμου 200€ αν κανένα μέλος του πληρώματος δεν παραστεί στην τελετή απονομής, η Οργάνωση να μην απονέμει το έπαθλο.

ΓΕΝΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV

ΑΡΘΡΟ 19 ΑΡΧΙΚΟΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

19.2 Να μην ισχύει το πρόστιμο 200€ για εκπρόθεσμη προσέλευση στον αρχικό Τεχνικό Έλεγχο

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΡΑΛΛΥ/ΡΑΛΛΥ ΣΠΡΙΝΤ – ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ – ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ 2019

Νο 10 ΤΙΤΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ

Οι κατηγορίες είναι λάθος εκτός του 10.5.

Από το 2018 έχει γίνει αλλαγή και ισχύουν όπως το Νο 8 ΤΙΤΛΟΙ ΑΓΩΝΩΝ ΑΝΑΒΑΣΕΩΝ

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΡΑΛΛΥ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ν

Να προκηρυχτεί Πρωτάθλημα κατηγορίας Ν. Αυτό εκκρεμεί από περσινή δέσμευση της ΕΠΑ και με τον τρόπο αυτό θα δοθεί κίνητρο για συμμετοχή σε μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων που σήμερα είναι παροπλισμένα.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ DIRT GAMES

Α. ΤΙΤΛΟΙ ‘EKO RACING DIRT GAMES’

H κατηγορία OPEN να μην ξεκινάει από 601cc αλλά από 0cc

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Στον έλεγχο καύσιμων, να λαμβάνονται 3 σφραγισμένα μπουκάλια καυσίμου. Δυο (2) μπουκάλια για έλεγχο από τους Τεχνικούς εφόρους και ένα (1) μπουκάλι για τον αγωνιζόμενο. Αυτή είναι και η μεθοδολογία ελέγχου των πρατηρίων καυσίμων. Κατόπιν, τα αποτελέσματα των μετρήσεων του Πολυτεχνείου να κοινοποιούνται με ολοκληρωμένες και ακριβείς τιμές.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΩΝ 2020

Οι αλλαγές των κανονισμών και των προκηρύξεων πρέπει να ανακοινώνονται τουλάχιστον τον Ιούλιο του προηγούμενου χρόνου και το τελικό πρόγραμμα τουλάχιστον μέχρι τον Νοέμβριο.