Ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός και η ΟΜΑΕ για πρώτη φορά στην Βουλή των Ελλήνων

Η Διαρκής Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Ελληνικής Βουλής συνεδρίασε την Δευτέρα 11 Νοεμβρίου 2019 με θέμα την επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης που υπογράφηκε στο Maggl.

Για πρώτη φορά στα Ελληνικά χρονικά, ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός “απασχόλησε” επίσημα την Βουλή, αφού για πρώτη φορά επίσημος φορέας, παρουσιάστηκε σε Επιτροπή για να καταθέσει την πρότασή του.

Τον λόγο έδωσε ο Πρόεδρος της Επιτροπής στον Πρόεδρο της ΟΜΑΕ Μιχελακάκη Δημήτρη, ο οποίος με την σειρά του, έδωσε τον λόγο στον Αντιπρόεδρο και Νομικό Σύμβουλο της ΟΜΑΕ Μεσημέρι Ιωάννη, ώστε να τεκμηριώσει την άποψη της Διοίκησης του Ελληνικού Μηχανοκίνητου Αθλητισμού προς την επιτροπή.

Ο λόγος είναι γνωστός σε όλους και αναφέρουμε συνοπτικά πως η ΟΜΑΕ ζητά να εξαιρεθεί από τον Αθλητικό Νόμο ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός για το “ασυμβίβαστο”.

Αμέσως μετά τον λόγο πήρε ο Πρόεδρος του ΣΟΑΑ Μάριος Ηλιόπουλος, ο οποίος εξέφρασε την μερικός διαφορετική άποψή του ΣΟΑΑ, από αυτή της ΟΜΑΕ για το θέμα.

Εμείς κρατάμε το θετικό. Για πρώτη φορά ο Μηχανοκίνητος Αθλητισμός στην Βουλή.