Μεταγραφική Περίοδος Αθλητών 2019

H μεταγραφική περίοδος των αθλητών ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2019, όπως ορίζει η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τους Αθλητές που ανήκουν στην ΟΜΑΕ.

 Για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση μεταγραφής αθλητή θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην ΟΜΑΕ το πρωτότυπο έγγραφο (και όχι φωτοτυπία ή σκαναρισμένο έγγραφο) με σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier μέχρι 10/02/2019, με όλα τα στοιχεία συμπληρωμένα και με τις υπογραφές του αθλητή, του προέδρου του Σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής και τη σφραγίδα του σωματείου.