Κάρτα Υγείας Αθλητή : Τα νέα δεδομένα και η λίστα με τους γιατρούς

Λεπτομέρειες για την διευκρίνηση της νέας “Κάρτας Υγείας”, απέστειλε η ΟΜΑΕ, προσπαθώντας να ξεθολώσει το τοπίου, αφού δεν είναι και λίγοι αυτοί που έχουν μπερδευτεί, με αυτή την νέα διαδικασία :

 

Προς Αθλητικά Σωματεία

Καλημέρα,

Σας αποστέλλουμε τη λίστα με τους γιατρούς ΕΚΑΕ (Εθνικό Κέντρο Αθλητικών Ερευνών) ανά περιοχή.

Ο νόμος που αφορά της Κάρτα Υγείας Αθλητή σας έχει αποσταλεί όταν δημοσιεύθηκε (ΦΕΚ Β 3254/2018).

Σύμφωνα με το νόμο σε ότι αφορά την επίδειξη της Κάρτας Υγείας από τους Αθλητές πριν από κάθε αθλητική συνάντηση, σας ενημερώνουμε ότι οι αθλητές καταχωρούν την Κάρτα Υγείας στην καρτέλα τους στο ΣΔΔΑ και το σωματείο τους βεβαιώνει ότι η Κάρτα είναι στην κατοχή του (του σωματείου).

Η Κάρτα Υγείας, βάση της οποίας εκδόθηκε το Δελτίο Αθλητή (licence), υπάρχει στο ΣΔΔΑ τουλάχιστον μέχρι την έκδοση του επόμενου Δελτίου Αθλητή (licence).

Πρακτικά η κατοχή Δελτίου Αθλητή (licence) και ο έλεγχός του στο Διοικητικό έλεγχο, επιβεβαιώνει την ύπαρξη Κάρτας Υγείας.

Επισημαίνεται ότι σε κάθε περίπτωση συνυπεύθυνο για την Κάρτα Υγείας του Αθλητή είναι και το σωματείο, ο πρόεδρος του οποίου συνυπογράφει την Κάρτα Υγείας και το οποίο με Υπεύθυνη Δήλωση του υπεύθυνου του Σωματείου -κατά την υποβολή της Κάρτας στην ΟΜΑΕ μέσω ΣΔΔΑ- δηλώνει ότι η Κάρτα Υγείας που καταχωρήθηκε στην καρτέλα του αθλητή στο ΣΔΔΑ, τηρείται στο αρχείο του Σωματείου.

Αν κάποιος αθλητής δεν επιθυμεί την καταχώρηση της Κάρτας Υγείας στο ΣΔΔΑ, τότε αυτό θα φαίνεται κατά τη δήλωση συμμετοχής σε κάθε αγώνα και στην περίπτωση αυτή ο αθλητής υποχρεούται να την προσκομίζει σε κάθε διοικητικό έλεγχο,

Μετά από έγκριση του Προέδρου,

Αναστάσιος Καρκάνης

Γενικός Γραμματέας ΟΜΑΕ

 

ΛΙΣΤΑ ΜΕ ΓΙΑΤΡΟΥΣ