Ελινόιλ – προσφέρει 25.500 λίτρα πετρέλαιο στο Δήμο Αθηναίων

Για χρονικό διάστημα ενός μήνα η εταιρεία καλύπτει τις ανάγκες του Δήμου σε πετρέλαιο κίνησης για ενέργειες που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού.

Η εταιρεία Ελινόιλ σε αυτή την πρωτόγνωρη συγκυρία στέκεται στο πλευρό της Πολιτείας και των Αρμόδιων Αρχών. Στο πλαίσιο αυτό, στηρίζοντας έμπρακτα τον Δήμο Αθηναίων και για χρονικό διάστημα 30 ημερών καλύπτει τις ανάγκες του σε πετρέλαιο κίνησης για ενέργειες που αφορούν στην αντιμετώπιση του κορονοϊού. Συγκεκριμένα, προσφέρει 25.500 λίτρα πετρελαίου για τον εφοδιασμό των οχημάτων καθαριότητας του Δήμου Αθηναίων, ενισχύοντας έτσι το δύσκολο έργο της απολύμανσης των δημόσιων χώρων σε μια χρονική περίοδο που η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί προτεραιότητα.