Διαβάστε αναλυτικά τις Προκυρήξεις και τους Κανονισμούς για το 2020

Ενόψει της επανεκκίνησης των αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού, η Επιτροπή
Αγώνων (ΕΠ.Α.) ανακοινώνει τις Προκηρύξεις και τους Γενικούς και Τεχνικούς
Κανονισμούς που θα ισχύουν εφεξής για την αγωνιστική χρονιά του 2020.

Συγκεκριμένα, η ΕΠ.Α. ανανέωσε την Προκήρυξη των αγώνων αυτοκινήτου, ενώ το
Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΜΑΕ αποφάσισε στη συνεδρίαση της 16ης Ιουνίου 2020
να εφαρμοστούν οι Γενικοί και Τεχνικοί Κανονισμοί των αγώνων αυτοκινήτου, όπως
αυτοί συντάχθηκαν από την αρχή του έτους.

Στους παρακάτω συνδέσμους -είτε στον τομέα «Κανονισμοί» της ιστοσελίδας της
ΟΜΑΕ (www.omae-epa.gr)- μπορείτε να βρείτε τις νέες Προκηρύξεις και τους
Κανονισμούς του 2020, καθώς αυτοί ανανεώνονται από την ΕΠ.Α. ενόψει των
πρώτων συναντήσεων κάθε μορφής αγώνων του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ
ΓΕΝΙΚΟΙ & ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ