Αυγενάκης : Για πρώτη φορά καταγραφή των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων

Επιστολή προς όλα τα Αθλητικά Ερασιτεχνικά Σωματεία, έστειλε ο Υφυπουργός Αθλητισμού Λευτέρης Αυγενάκης, με την οποία τα ενημερώνει πως μέχρι την Παρασκευή 5 Ιουνίου 2020, θα πρέπει να προ εγγραφούν στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων».

Διαβάστε πιο κάτω, αναλυτικά την επιστολή, με τις σχετικές οδηγίες :

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ KAI ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ
ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
Αθήνα, 19 Μαΐου 2020

Προς: Αθλητικές Ομοσπονδίες
Κοιν.: Αθλητικά Σωματεία

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τον ν.4373/2016, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία
Μητρώου Αθλητικών Φορέων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε
λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη
καταγραφή του συνόλου των αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική
αθλητική αναγνώριση.

Ως προπαρασκευαστικό στάδιο του καινοτόμου εγχειρήματος της δημιουργίας του Μητρώου
Αθλητικών Φορέων, είναι η εγγραφή των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική αθλητική αναγνώριση στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής αθλητικών σωματείων.

Η πλατφόρμα έχει τεθεί σε εφαρμογή στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού
www.gga.gov.gr/mitroo . Προκειμένου να ενταχθούν τα αθλητικά σωματεία, μέλη των αναγνωρισμένων αθλητικών Ομοσπονδιών στα σχεδιαζόμενα μέτρα στήριξης του ερασιτεχνικού αθλητισμού, από την πανδημία του κορωνοϊού, σας γνωρίζουμε ότι η προεγγραφή των σωματείων πρέπει να γίνει μέχρι και την Παρασκευή, 5 Ιουνίου 2020.

Με τον μοναδικό κωδικό μητρώου της Γ.Γ.Α. κάθε σωματείου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του θα
έχει τη δυνατότητα να εισέλθει στην πλατφόρμα και να συμπληρώσει όλα τα απαραίτητα πεδία, τα οποία και αφορούν ενδεικτικά τις εξής ενότητες: Στοιχεία φορέα, Αθλητές, Προπονητές, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Αθλητική Δραστηριότητα, Οικονομικά και Φορολογικά στοιχεία.

Τα μέτρα στήριξης θα ενεργοποιηθούν αφού προηγουμένως ελεγχθούν από τις αρμόδιες
υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

 

Λευτέρης Αυγενάκης
Υφυπουργός Πολιτισμού & Αθλητισμού