Ανασφάλιστοι οι αγώνες. Δεν ισχύουν τα ασφαλιστήρια συμβόλαια για το 2020

Επιλέξαμε καθαρές διαδρομές με ανοιχτούς ορίζοντες, και δεσμευτήκαμε δημόσια για ορθή ενημέρωση με σύνεση, υπευθυνότητα και διαφάνεια για διασφάλιση των αθλητών, των σωματείων και της Ομοσπονδίας.
Δυστυχώς τα 5 μέλη της 9μελούς Προσωρινής Διοικούσας επέλεξαν διαδρομές στη λάσπη, όπως οι ίδιοι τιτλοφορούν την ανακοίνωσή τους στις 23/1/2020, και την πλήρη συγκάλυψη της έκπτωτης διοίκησης, που αναπόφευκτα οδηγούν στην ταύτιση μαζί της και στη συνυπευθυνότητα.

Επικεντρωνόμενοι σήμερα στα ασφαλιστήρια συμβόλαια της ΟΜΑΕ ενημερώνουμε παραθέτοντας τα σχετικά έγγραφα για τα παρακάτω:

1) Το ασφαλιστήριο Προσωπικού Ατυχήματος Αθλητών (Lloyds) μετά από ενημέρωση του επίσημου πράκτορα της ασφαλιστικής εταιρείας Lloyds στην Ελλάδα, την οποία λάβαμε σήμερα 28/1/2020 (επισυναπτόμενο Νο.1), έχει ακυρωθεί. Αιτία της ακύρωσης είναι η μη καταβολή από την καθαιρεθείσα διοίκηση των ασφαλιστικών εισφορών του 2019 ποσού 42.765,81€, που πλέον σήμερα είναι 54.347,16€ (αφού χάθηκε bonus 11.581,35€), ποσόν που έχει εισπράξει από τους αθλητές, αλλά δεν υπάρχει στο Ταμείο της Ομοσπονδίας και ουδείς γνωρίζει πού βρίσκεται.

Οι καταβολές των αποζημιώσεων των δικαιούχων αθλητών το 2019 έγιναν από το Ταμείο της Ομοσπονδίας και όχι από τους Lloyds, το δε οφειλόμενο ποσόν προκύπτει μετά από τον συμψηφισμό αυτών (επισυναπτόμενο Νο.2). Τα 5 μέλη της Προσωρινής Διοικούσας παρόλο που γνωρίζουν την αλήθεια, στην επιστολή τους ρητά βεβαιώνουν ότι «το συμβόλαιο είναι σε ισχύ», και επιβραβεύουν μάλιστα την καθαιρεθείσα διοίκηση για τις πράξεις της, ταυτιζόμενοι πλήρως με τις επιλογές της.

Επί πλέον, προκύπτει ότι οι αθλητές που έλαβαν μέρος σε αγώνες εκτός Ελλάδος το 2020 δεν είχαν ασφαλιστική κάλυψη ως προς το προσωπικό ατύχημα και θα διερευνήσουμε άμεσα τις συνθήκες που χορηγήθηκαν Starting Permissions, δεδομένου ότι δεν είναι υπογεγραμμένες από τον Γενικό Γραμματέα της Προσωρινής Διοικούσας.

2) Το ασφαλιστήριο Νομικής Προστασίας αθλητών, σωματείων και Ομοσπονδίας (DAS) μετά από ενημέρωση του επισήμου γραφείου της εταιρείας DAS, την οποία λάβαμε στις 3/1/2020
(επισυναπτόμενο Νο.3), έχει κλειδωθεί. Αιτία είναι η μη καταβολή από την καθαιρεθείσα διοίκηση των εισφορών του 2019, χρήματα τα οποία έχει εισπράξει από τους αθλητές και τα σωματεία, αλλά ουδείς γνωρίζει πού έχουν διατεθεί. Τα 5 μέλη στην ανακοίνωσή τους, παρόλο που γνωρίζουν την αλήθεια, ρητά διαβεβαιώνουν ότι «ποτέ δεν έληξε η ισχύς του», δικαιολογώντας πλήρως τις πράξεις της καθαιρεθείσας διοίκησης.

Για άλλα θέματα, από τα πολλά που ταλανίζουν την Ομοσπονδία, θα επανέλθουμε με νέα Δελτία Τύπου, πάντοτε με σύνεση, υπευθυνότητα και διαφάνεια, στα πλαίσια της Δικαστικής Απόφασης, του Νόμου και του Καταστατικού, για τη διασφάλιση των Αθλητών, των Σωματείων και της Ομοσπονδίας.

Καλούμε τα υπόλοιπα 5 μέλη της Προσωρινής Διοικούσας να ακολουθήσουν καθαρές διαδρομές με ανοικτούς ορίζοντες προς όφελος όλων.

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΑ:

1) Νο.1 13/01/2020 ΟΦΕΙΛΕΣ ΟΜΑΕ ΠΡΟΣ LLOYDS 2019 – ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ 2019

2) Νο.2 28/01/2020 ΑΚΥΡΩΣΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ LLOYDS ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ 2019

3) Νο.3 03/01/2020 ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ DAS ΛΟΓΩ ΟΦΕΙΛΩΝ 2019

Γεώργιος Πολυζώης
Επαμεινώνδας Φατούρος
Αντώνης Χατζημιχάλης
Κορίνα Φατούρου