Ξεκινά η Μεταγραφική Περίοδος στις 10/01/2017

Η μεταγραφική περίοδος των αθλητών ξεκινά στις 10 Ιανουαρίου και λήγει στις 10 Φεβρουαρίου 2017 όπως όρισε η ΟΜΑΕ γα τον Μηχανοκίνητο Αθλητισμό.

Η ΟΜΑΕ ενημερώνει πως για να θεωρηθεί έγκυρη μια αίτηση μεταγραφής αθλητή θα πρέπει να έχει αποσταλεί στην ΟΜΑΕ το πρωτότυπο έγγραφο (με σφραγίδα ταχυδρομείου ή courier μέχρι 10/02/2017) με ΟΛΑ τα στοιχεία συμπληρωμένα και με τις υπογραφές του αθλητή, του προέδρου του σωματείου από το οποίο αποχωρεί ο αθλητής και τη σφραγίδα του σωματείου.