Η σύσταση του νέου ΔΣ της ΑΛΑ

Κατόπιν των αρχαιρεσιών του Αθλητικού Σωματείου ΑΛΑ (Αγωνιστική Λέσχη Αυτοκινήτου) που έλαβαν χώρα την Τετάρτη 10/05/2017 και της συγκρότησης σε σώμα που ακολούθησε την Τρίτη 16 Μαίου 2017στα γραφεία του Σωματείου (Βολανάκη 3, Αθήνα), η σύσταση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου έχει ως εξής :

Πρόεδρος : Τσιγκρής Ιωάννης

Αντιπρόεδρος : Χαλιβελάκης Γεράσιμος

Γραμματέας : Σεβνταλής Γεώργιος

Ταμίας : Κηπώσης Πρόδρομος

Μέλος : Βούλγαρης Γεώργιος

Αναπληρωματικά Μέλη : Πάλλας Απόστολος , Ξιφαράς Δημήτριος