Σεμινάριο Κριτών Karting

Το Αθλητικό Σωματείο “Ελληνική Λέσχη Αυτοκινήτου Δυτικής Αττικής” (ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.) σε συνεργασία με την Επιτροπή Karting, διοργάνωσαν το απόγευμα της Τετάρτης 22 Φεβρουαρίου 2017, σεμινάριο κριτών στην  Αίθουσα 5 της Ομοσπονδίας Μηχανοκίνητου Αθλητισμού (Ο.Μ.Α.Ε.).

Το σεμινάριο χαρακτηρίστηκε από μεγάλη προσέλευση και σκοπός της τέλεσής του, ήταν η περαιτέρω εκπαίδευση για τους κριτές των αγώνων Karting που θα διοργανώσει το Σωματείο “ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α.” κατά τη διάρκεια της χρονιάς.

Αυτή η πρωτοβουλία της Επιτροπής Karting και του Σωματείου ΕΛ.Λ.Α.Δ.Α. εντάσσεται στη σειρά ενεργειών που γίνονται με στόχο, την αρτιότερη οργάνωση των αγώνων Karting στη χώρα μας, καθώς και την διαρκή εκπαίδευση των στελεχών που εμπλέκονται σε αυτούς.