Προκύρηξη Κυπέλλου GP TUNΙNG 2016 από την ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ

Η ΑΛΑ ΧΑΝΙΩΝ προκηρύσσει Κύπελλο GP Tuning καλύτερης επίδοσης οδηγού για 2016
με 4 αγώνες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ
Α. έως 1400cc / B. από 1401 έως 1600cc / Γ. από 1601 έως 2000cc / Δ. άνω των 2000cc
Αυτοκίνητα που έχουν turbo/vanger/compressor – βάσει του κυβισμού κινητήρα – θα ανεβαίνουν μια κλάση.
Επιβατικά νοούνται αυτ/τα τα οποία έχουν πλήρη τον εξοπλισμό τους, (καθίσματα / σαλόνι, εργοστασιακά και όχι σκάφη, κτλ) και φέρουν λάστιχα παραγωγής

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ
Α. έως 1400cc / B. από 1401 έως 1600cc / Γ. από 1601 έως 2000cc / Δ. ανω των 2000cc
Αγωνιστικά νοούνται τα αυτ/τα που φέρουν Δελτίο Ταυτότητας ή δεν έχουν πλήρη εσωτερικό εξοπλισμό (σαλόνι κτλ) ή φορούν λάστιχα ιμισλίκ, σλίκ, ή χαραγμένα. Αυτοκίνητα που έχουν turbo/wamkel/compressor – βάσει του κυβισμού κινητήρα – θα ανεβαίνουν μια κλάση.

Ο αγωνιζόμενος στα επιβατικά θα πρέπει υποχρεωτικά να φοράει κράνος, και να προσκομίσει στην Γραμματεία το δίπλωμα οδήγησής τους, όπως και την αγωνιστική του άδεια (λισανς) σε ισχύ. Ο αγωνιζόμενος στα αγωνιστικά θα πρέπει να φορά και αγωνιστική φόρμα.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Σε κάθε κλάση βαθμολογούνται οι 10 πρώτοι οδηγοί.
Η Βαθμολογία στο Κύπελλο στο τέλος της χρονιάς γίνεται ως εξής :
1ος 20 βαθμούς
2ος 17 βαθμούς
3ος 15 βαθμούς
4ος 13 βαθμούς
5ος 11 βαθμούς
6ος 9 βαθμούς
7ος 7 βαθμούς
8ος 5 βαθμούς
9ος 3 βαθμούς
10ος 1 βαθμούς

Για να γίνει πλήρη η βαθμολογία θα πρέπει να εκκινήσουν 5 αυτ/τα.
Στην περίπτωση εκκίνησης 4 αυτ/των ο 1ος νικητής παίρνει τους βαθμούς του 2ου (δηλ. 17 βαθμούς), ο 2ος 15 βαθμούς, κ.ο.κ.
Στην περίπτωση εκκίνησης 3 αυτ/των ο 1ος νικητής παίρνει τους βαθμούς του 3ου (δηλ. 15 βαθμούς), ο 2ος 13 βαθμούς, και ο 3ος 11.
Στην περίπτωση εκκίνησης 2 αυτ/των κανείς δεν παίρνει βαθμούς δεν προσμετράτε στην τελική βαθμολογία .
Στην περίπτωση εκκίνησης 1 αυτ/του ο νικητής δεν παίρνει βαθμούς δεν προσμετράτε στην τελική βαθμολογία.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υπερισχύει ο αγωνιζόμενος με τις περισσότερες συμμετοχες. Εάν ακόμα υπάρχει ισοπαλία, υπερισχύει αυτός που έχει τις περισσότερες καλύτερες θέσεις, και αν ακόμα εξακολουθεί να υπάρχει ισοβαθμία, την θέση παίρνει ο έχων τη καλύτερη βαθμολογία στον πρώτο αγώνα του Κυπέλου.

ΚΥΠΕΛΛΑ
Για να γίνει απονομή κυπέλων σε έναν αγώνα θα πρέπει να συμπληρώνει η κατηγορία με 5 εκκινήσαντες.
Εάν οι εκκινήσαντες είναι 4, οι 2 πρώτοι παίρνουν κύπελλο, ο 3ος μετάλλιο
Εάν οι εκκινήσαντες είναι 3, ο πρώτος παίρνει κύπελλο, και ο 2ος και 3ος μετάλλιο.
Εάν εκκινήσουν από 2 και κάτω, τους απονέμονται μετάλλια.
Όσοι δεν βρίσκονται την ημέρα της απονομής παρόντες δεν δικαιούνται να αθλοθετηθούν ούτε μέσω αντιπροσώπου, ούτε επόμενη μέρα, εκτός εάν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας για την απουσία τους.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται δεκτές ΑΥΣΤΗΡΑ εως την Παρασκευη πριν τον καθε αγώνα, και θα πρέπει ο συμμετέχοντας να έρθει από τα Γραφεια της ΑΛΑΧ να εξοφλήσει την συμμετοχή του, όπως επίσης και να συμπληρώσει το απαραίτητο Δελτίο Συμμετοχής.
Εάν είναι αδύνατον να παραστεί στην Λεσχη, μπορεί να «κατεβάσει» από το site της ΑΛΑ Χανιων ή από την Σελίδα στο Facebook το Δελτίο Συμμετοχής το οποίο θα συμπληρώσει και θα αποστείλει στην Λεσχη εως την Τετάρτη μαζί με την απόδειξη κατάθεσης του παραβολου συμμετοχής στην Τράπεζα (ο αριθμος λογαριασμού αναγράφετε πάνω στο Δελτιο Συμμετοχής).