Πραγματοποιήθηκε η Έκτακτη Γενική Συνέλευση του ΣΟΑΑ

Πραγματοποιήθηκε στις 17 Μαρτίου 2016 στις 7 μμ.μ. η έκτακτη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου στα γραφεία στον Πειραιά με τη συμμετοχή 65 παρόντων. Δικαίωμα ψήφου είχαν οι 63.

Παρόντες μη μέλη-δεκτοί από το σώμα οι κ.κ. Χατζημιχάλης Αν. και Πουλιάσης Δ. Από το Δ.Σ. του ΣΟΑΑ παρόντες ήσαν οι : Ηλιόπουλος Μάριος ,Μακρινός Εμμανουήλ, Περαντινός Νίκος, Παπαχρήστος Κώστας και Ψηλιώτης Κώστας. Απόντες οι Καϊτατζής Γιώργος και Μπουραθανασόπουλος Χάρης. Την Συνέλευση ανέλαβε να διευθύνει ο Πρόεδρος του ΣΟΑΑ κ. Ηλιόπουλος Μάριος, τα πρακτικά ετηρήθησαν από τον Γ.Γ. του Συνδέσμου Μακρινό Εμμανουήλ.

Αναγνώσθηκε επιστολη των μελών Κύρκου Λεωνίδα, Πολυζώη Γεωργίου, Ευθυμίου Μιχάλη, Κύρκου Λάμπρου, Λιώρη Παναγιώτη, Πατσουρέα Κων/νου, Κύρκου Παναγιώτη, Κάκου Κων/νου ότι αδυνατούν να παρευρεθούν λόγω διαφωνίας και απρεπών εκφράσεων του αντιπροέδρου του ΣΟΑΑ Γ.Καϊτατζή. Διά ανατάσεως απερρίφθη η ανάγνωση επιστολής των θέσεων των ανωτέρω οδηγών λόγω απουσίας των. Αποχώρηση εις ένδειξη διαμαρτυρίας του κ. Σαραντινού λόγω μη αποδοχής του Προέδρου να ενημερώσει το Σώμα για την υποστηριζόμενη από αυτόν αιτία της απουσίας του αντιπροέδρου Γ. Καϊτατζή.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ

Αποφασίστηκε ομόφωνα γιά το τρέχον έτος 2016 να ισχύσουν τα εξής: έκδοση-ανανέωση από την ΕΛΠΑ με αντίτιμο 50 ευρώ.

ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ

Γενικώς χαρακτηρίσθηκε “αξιοπρεπές”, προτάθηκε να επαναδιαπραγματευτεί η αποζημίωση γιά τον οδηγό με υψηλότερη των 50.000 ευρώ αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου του.

Επαναπροσδιορισμός και διευκρίνιση ως προς ποιοί κανονισμοί ισχύουν σε περίπτωση αμφισβήτησης FIA ή ΟΜΑΕ-ΕΠΑ;

Να γίνει επίσημη μετάφραση του ασφαλιστηρίου από το ΥΠΕΞ (για καλύτερη ερμηνεία όλων των όρων και εξαιρέσεων)

Να γίνουν διορθώσεις στο Εγχειρίδιο Αγώνων Ράλλυ-& Ράλλυ Σπριντ άρθρο 4 ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ Ε.Δ. (περί καλύψεων όλων των δένδρων, 25 μέτρα από τον δρόμο κλπ.), καθώς επίσης να γίνει διευκρίνιση εάν τα ως άνω μέτρα ισχύουν και για τις αναβάσεις. Για όλα τα ανωτέρω υπήρξε ομόφωνη απόφαση.

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

Σε γενικές γραμμές να παραμείνουν οι κατηγορίες και οι κανονισμοί στο προηγούμενο καθεστώς του 2015. Η δικαιοδοσία των Τεχνικών Εφόρων σε αυτεπάγγελτο έλεγχο να επανεξεταστεί (άνευ εντολής-ενημέρωσης από αγωνοδίκες;) Να λαμβάνονται 3 δείγματα καυσίμου (ένα δείγμα στον οδηγό)

Να μειωθεί το παράβολο για την εξέταση του καυσίμου. Σε κάθε κατηγορία να προσμετράνε μέχρι και 5 αντι 8 αυτοκινήτων, για όλα τα ανωτέρω υπήρξε ομόφωνη απόφαση. Με δέσμευση του Δ.Σ. του Συνδέσμου τα ως άνω να αποσταλούν στην ΟΜΑΕ-ΕΠΑ.

 

Για το Δ.Σ. του ΣΟΑΑ

Ο Γενικός Γραμματέας

Εμμανουήλ Μακρινός