Ποιες είναι οι διαφορές του ιξώδους στα λιπαντικά 5W30, 10W40 και 15w40

Tι είναι το ιξώδες;

Το ιξώδες είναι η ιδιότητα που έχει ένα λιπαντικό να παρουσιάζει αντίσταση κατά τη ροή του, ως αποτέλεσμα της εσωτερικής τριβής των μορίων του. Για παράδειγμα, το λάδι έχει πολύ υψηλότερο ιξώδες από το νερό.

Όταν ένα πχ. λιπαντικό υποχρεώνεται να ρεύσει μέσα από ένα σωλήνα, τα σωματίδια από τα οποία αποτελείται το λιπαντικό κινούνται ταχύτερα κατά μήκος του άξονα του σωλήνα στο εσωτερικό του και βραδύτερα κοντά στα τοιχώματα του σωλήνα. Γι’ αυτό χρειάζεται να ασκηθεί κάποια τάση, όπως μια διαφορά πίεσης ανάμεσα στα δύο άκρα του σωλήνα, για να υπερνικηθεί η τριβή ανάμεσα στα στρώματα του λιπαντικού που κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες και να συνεχιστεί η ροή του λιπαντικού.

ladia5

Σύγκριση λιπαντικών διαφορετικού ιξώδους στους -20

Στο Εργαστήριο LIQUI MOLY

Στο Εργαστήριο LIQUI MOLY γίνεται μια σύγκριση της ταχύτητας ροής των αναβαθμισμένων μηχανοκίνητων λιπαντικών με ιξώδες 5 W-30, 10 W-40 και 15 W-40 στο σύστημα λίπανσης του κινητήρα που απαιτεί κάποιο χρόνο προθέρμανσης. Τα λιπαντικά με υψηλότερο ιξώδες είναι πιο αργά στη ροή, αντίστοιχα, ο κινητήρας με την πάροδο του χρόνου παραμένει απροστάτευτος. Ειδικά αυτό το φαινόμενο είναι επικίνδυνο για τον κινητήρα του αυτοκινήτου σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος κοντά στο μηδέν, καθώς η θερμοκρασία των παγωμένων λιπαντικών ορυκτής και πολύτυπης βάσης είναι πολύ μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία της έναρξης λειτουργίας των συνθετικών λιπαντικών!!!

ladia1

Πίνακας διαβάθμισης λιπαντικών ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος σε βαθμούς Κελσίου

Αυτό το παράδειγμα στο Video δείχνει ότι ποια λιπαντικά αυτοκινήτων αρχίζουν να «εργάζονται» σχεδόν αμέσως μετά την έναρξη του κινητήρα.

ΠΗΓΗ : http://tosynergeio.gr/