Παράταση για την Αίτηση Προεγγραφής για την Ρόδο

Το νησί της Ρόδου χαρακτηρίζεται τουριστικός προορισμός μεγάλης εμβέλειας και το μήνα Μάιο ήδη υπάρχει μεγάλη πληρότητα στα καταλύματα.

Με σκοπό την έγκαιρη εξασφάλιση των παροχών που ανακοινώθηκαν για τη συμμετοχή αγωνιζομένων στον αγώνα ταχύτητας της Ρόδου (Αεροδρόμιο Μαριτσών) της 5ης και 6ης Μαΐου 2018 καλούνται όλοι οι ενδιαφερόμενοι για συμμετοχή στον αγώνα όπως δηλώσουν το ενδιαφέρον τους έως τη Τετάρτη 11η Απριλίου 2018.

 Συμπληρώνοντας και αποστέλλοντας ηλεκτρονικά την φόρμα προεγγραφής στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις: dielpisformula1@gmail.com καιinfo@startline.gr

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106515345, 6930855160, 6978144827

ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΓΩΝΑ

ΑΙΤΗΣΗ ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗΣ