Ο 1ος Αγώνας Super Moto 2018 Σπάρτη

« SUPER MOTO 2018»

1ος ΑΓΩΝΑΣ

 

Σπάρτη, 25 Μαρτίου 2018

 

ΕΙΔΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 

Έναρξη εγγραφών Δευτέρα 19 Μαρτίου 2018    
Λήξη εγγραφών Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 ώρα 24:00
Έλεγχος εξακρίβωσης Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 09:30-10:30
Έναρξη ελεύθερων δοκιμών Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 11:00
Ενημέρωση αναβατών Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 11:50
Έναρξη χρονομετρημένων δοκιμών Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 12:20
Έναρξη αγώνων Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα 17:30
Απονομές Κυριακή 25 Μαρτίου 2018 ώρα Μετά τη λήξη όλων των αγώνων

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ : ΑΡΤΕΜΙΣ

 

Η γραμματεία θα λειτουργεί έως τις 18:00 μ.μ. της Παρασκευής 23 Μαρτίου στα γραφεία της ΑΡΤΕΜΙΣ, Αγίας Λαύρας 6, Καλλιθέα, τηλ: 6932339375. Την Κυριακή 25 Μαρτίου, θα λειτουργεί στην πίστα καρτ στη Σπάρτη με τηλέφωνο: 6932339375.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος      :    Σιδέρης Παναγιώτης,

Μέλη   :  Πιτσιλός Παναγιώτης, Παπαδόπουλος Ιωάννης

 

ΣΤΕΛΕΧΗ:

Πρόεδρος αγων/κών:  Βούλγαρης Γιάννης

Αγωνοδίκες:  ΘΑ

Αλυτάρχης: Ζουλινάκης Χριστόφορος

Γραμματέας:  Φωκιανού Αθηνά

Τεχνικός έφορος:  Παρασκευάς Σάββας

Pit marshal:   Κλέμης Δημήτρης

Αποτελέσματα: Sportstiming.gr

 

 

ΑΡΘΡΟ 1

H Αθλητική Ένωση Άρτεμις, με την υποστήριξη της ΑΜΟΣ, μετά από έγκριση της ΑΜΟΤΟΕ οργανώνει αγώνα SUPERMOTΟ που θα διεξαχθεί την Κυριακή 25 Μαρτίου στην πίστα Sparta Racing Cirquit Motul.

Ο αγώνας θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους της αντίστοιχης προκήρυξης, και:

– τον αθλητικό νόμο 2725/99 και τις μετέπειτα τροποποιήσεις του

– τον γενικό κανονισμό αγώνων Motocross

– τον παρόντα ειδικό κανονισμό

– τα πληροφοριακά δελτία που τυχόν θα εκδοθούν.

 

ΑΡΘΡΟ 2 ΓΕΝΙΚΑ-ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι αγώνες θα διεξαχθούν σε κλειστή ασφΑλτινη διαδρομή, και για κάθε κατηγορία χωριστά.

Για κάθε κατηγορία ανακηρύσσονται χωριστά νικητές.

Κάθε κατηγορία θα αγωνιστεί σε 2 σκέλη.

 

ΑΡΘΡΟ 3 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

 

Οι μοτοσικλέτες που θα γίνουν δεκτές στους αγώνες χωρίζονται σε 3 κατηγορίες:

 

1.         RACING Μοτοσυκλέτες σόλο από 125 κ.εκ. και έως 501 κ.εκ. δίχρονες , από 250 κ.εκ. και έως 700 κ.εκ. τετράχρονες. Οι ζάντες είναι υποχρεωτικά 17’’και 16.5-16.Η κατηγορία έχει ελεύθερο χρώμα φόντου. Προτείνεται το κόκκινο. Απαγορεύεται το πράσινο και το λευκό).

2.         ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ Αναβάτες που απέκτησαν αθλητικό δελτίο Α.ΜΟΤ.Ο.Ε για πρώτη φορά από το 2015 και μετά. Μοτοσικλέτες σόλο από 125 κ.εκ. και έως 501 κ.εκ. δίχρονες , από 250 κ.εκ. και έως 700 κ.εκ. τετράχρονες. Οι ζάντες είναι υποχρεωτικά 17’’ και 16.5-16.Η κατηγορία έχει χρώμα φόντου μπλε – λευκά γράμματα.

Από την κατηγορία νέων αποκλείονται όσοι κατά τα έτη 2015 & 2016 τερμάτισαν στην πρώτη δεκάδα κατάταξης άλλου αθλήματος μοτοσικλέτας (motocross,ταχύτητα κτλ).

Οι άνω των 40 μπορούν να συμμετάσχουν στην κατηγορία ΝΕΩΝ χωρίς να βαθμολογούνται.

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 ΔΙΚΑΙΩΜΑ – ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

– Δικαίωμα συμμετοχής στον Αγώνα έχουν οι κάτοχοι ισχύοντος αθλητικού δελτίου της Α.ΜΟΤ.Ο.Ε, για το έτος 2018

– Το παράβολο συμμετοχής ορίζεται στα  100ευρώ για τις κατηγορίες RACING & ΝΕΩΝ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ. Η δήλωση συμμετοχής γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος της Ομοσπονδίας. Οι εκπρόθεσμες συμμετοχές, επιβαρύνονται με 20 ευρώ επιπλέον.

Δεν γίνεται δεκτή συμμετοχή αθλητή μη δηλωμένου στο ηλεκτρονικό σύστημα. Το παράβολο επιστρέφεται μόνο αν ο αγώνας αναβληθεί ή ματαιωθεί. Επιστροφές συμμετοχών θα γίνονται δεκτές μόνο κατόπιν έγκαιρης ειδοποίησης από τους αγωνιζομένους ή μέχρι Παρασκευή 23 Μαρτίου 2018 μόνο αν συντρέχει σοβαρός και αιτιολογημένος λόγος. Εάν κατά τον έλεγχο εξακρίβωσης, διαπιστωθεί από την οργάνωση ότι η μοτοσικλέτα ή ο αθλητής δεν ανταποκρίνεται στην δηλωθείσα κατηγορία, μετά από απόφαση των αγωνοδικών, η συμμετοχή θα μεταφέρεται υποχρεωτικά στην κατηγορία που πραγματικά ανταποκρίνεται

 

ΑΡΘΡΟ 5       ΔΙΑΔΡΟΜΗ

Ο αγώνας θα γίνει στην Πίστα SPARTA RACING CIRCUIT η οποία έχει μήκος 1280μ, ελάχιστο πλάτος 9.5μ, είναι κυκλική με 10 δεξιές 5 αριστερές στροφές.

 

ΑΡΘΡΟ 6       ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Οι αναβάτες που θα συμμετάσχουν στον αγώνα πρέπει να παρουσιαστούν με τις μοτοσικλέτες τους και το κράνος τους στον έλεγχο εξακρίβωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Όλοι οι αναβάτες υποχρεούνται να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα, δερμάτινη φόρμα ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ, κράνος, μπότες και γάντια για χρήση σε αγώνες MOTOCROSS ή ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ.

ΕΛΑΣΤΙΚΑ

Όσοι συμμετέχουν στην κατηγορία RACING, θα πρέπει να χρησιμοποιούν ελαστικά από τον επίσημο προμηθευτή του αγώνα. Η κατηγορία ΝΕΩΝ έχει ελεύθερη μάρκα ελαστικών.

 

ΑΡΘΡΟ 7       ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ

Η ενημέρωση των αγωνιζομένων, θα γίνει σύμφωνα με το πρόγραμμα.

Η παρουσία των αγωνιζομένων αθλητών είναι υποχρεωτική.

 

ΑΡΘΡΟ 8       ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ-ΕΠΑΘΛΑ

-Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων θα γίνεται στον χώρο της πίστας (στην Γραμματεία του αγώνα) 10’ μετά το σήμα τερματισμού των δοκιμών ή των αγώνων.

Στην κατηγορία ΝΕΩΝ, οι 3 πρώτοι θα λάβουν κύπελλο.

Στην κατηγορία RACING, οι 3 πρώτοι θα λάβουν κύπελλο.

 

Οι αγωνιζόμενοι στις κατηγορίες racing και νέων θα βαθμολογηθούν ως εξής:

1ος 25 βαθμοί

2ος 20 βαθμοί

3ος 16 βαθμοί

4ος 13 βαθμοί

5ος 11 βαθμοί

6ος 10 βαθμοί

7ος 9 βαθμοί

8ος 8 βαθμοί

9ος 7 βαθμοί

10ος 6 βαθμοί

11ος 5 βαθμοί

12ος  4 βαθμοί

13ος 3 βαθμοί

14ος 2 βαθμοί

15ος 1 βαθμός

 

ΑΡΘΡΟ 9       ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

-Οι ενστάσεις πρέπει να υποβάλλονται από τον ίδιο τον ενιστάμενο. Κάθε ένσταση πρέπει να αναφέρεται σε ένα μόνο θέμα. Το κόστος της ένστασης είναι ίσο με το παράβολο συμμετοχής, ενώ το κόστος της έφεσης είναι το διπλάσιο του παράβολου συμμετοχής. Οι ενστάσεις υποβάλλονται:

-για αντικανονική συμμετοχή αθλητή το αργότερο 30 λεπτά μετά το πέρας του ελέγχου εξακρίβωσης.

-κατά των αποτελεσμάτων εντός 30 λεπτών μετά την δημοσίευση αυτών.

-για τεχνικούς λόγους εντός 30 λεπτών μετά τον τερματισμό του αγώνα.

Κάθε αναβάτης είναι υπεύθυνος για την συμπεριφορά κάθε προσώπου που τον συνοδεύει ή έχει σχέση μαζί του άμεση ή έμμεση καθώς και τα μέλη της αγωνιστικής του ομάδας, κατά την διάρκεια των δοκιμών και του αγώνα. Προσοχή η όποια απαράδεκτη συμπεριφορά αυτών μπορεί να θέσει τον αναβάτη σε κίνδυνο να δεχθεί ποινή αποκλεισμού.