Υπενθύμιση Για Τη Δήλωση Συμμετοχής Στα Περιφερειακά Κύπελλα Ασφάλτου

Σύμφωνα με το Άρθρο 12 των Γενικών Διατάξεων της Προκήρυξης Αγώνων Αυτοκινήτου 2107, μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου, θα πρέπει ο κάθε αγωνιζόμενος να δηλώσει στην ΕΠΑ/OMAE, ποιας περιοχής το Περιφερειακό Κύπελλο σκοπεύει να ακολουθήσει.
Οι αγωνιζόμενοι (οδηγοί ή συνοδηγοί) θα πρέπει να στείλουν εγκαίρως (έως 20/02/2017) την σχετική τους δήλωση στην ΟΜΑΕ (αρκεί ένα e-mail στο info@omae-epa.gr ή fax στο 2106892002), με τα παρακάτω στοιχεία:

Ονοματεπώνυμο (Οδηγού ή/και Συνοδηγού):

Αριθμός/οί Δελτίου Αθλητή (αν υπάρχουν):

Περιφερειακό Κύπελλο: