Το Ευρωπαϊκό MDC στις 06 Νοεμβρίου στο Καρτόδρομο

Το Ευρωπαϊκό MDC θα πραγματοποιηθεί στις 06 Νοεμβρίου στο Καρτόδρομο Αφιδνών μαζί με το DCG.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Λήξη Εγγραφών 02/11/2016 14.00 Γραμματεία
Στήσιμο ομάδων-pits 05/11/2016 17.00-17.30 PITS
Διοικητικός & Τεχνικός Έλεγχος 05/11/2016 17.00-22.00 Γραμματεία
Aνεπίσημα ελεύθερα περάσματα 05/11/2016 17.30-21.30 Διαδρομη
Επίσημα ελεύθερα περάσματα 06/11/2016 09.00-10.30 Διαδρομή
Υποχρεωτική Ενημέρωση Αγωνιζομένων 06/11/2016 10.30 Διαδρομή
Βαθμολογημένα περάσματα 06/11/2016 11.00-14.30 Διαδρομή
Έναρξη Μαχών LEGAL 06/11/2016 17.00 Διαδρομή
Έναρξη Μαχών PRO 06/11/2016 18.30 Διαδρομή
Απονομές 06/11/2016 21.00 Γραμματεία