Απορρίφθηκε από το ΑΣΕΑΔ η προσφυγή του Γεωργίου Καφαντάρη

Αναφορικά με την ασκηθείσα ενώπιον του ΑΣΕΑΔ προσφυγή του Γεωργίου Καφαντάρη για την ακύρωση της απόφασης του Εφετείου και αυτή των Αγωνοδικών  του  1ου Αγώνα RMC της 12-03-2017, η οποία εκδικάσθηκε ενώπιον του παραπάνω δικαιοδοτικού οργάνου, μας επιδόθηκε το επισυναπτόμενο έγγραφο, με το οποίο  μας γνωστοποιείται η απόρριψη της προσφυγής του αθλητή. Θα ακολουθήσει περαιτέρω ενημέρωση όταν λάβουμε την θεωρημένη απόφαση. Προσπάθειες διαφόρων προσώπων να απαξιώσουν θεσμικά όργανα του αθλητικού νόμου, είναι απόλυτα κατακριτέες και μόνο κακό μπορούν να κάνουν στο χώρο του μηχανοκίνητου αθλητισμού, σε ατομικό δε επίπεδο αποπροσανατολίζουν τους αθλητές από τους αθλητικούς στόχους τους.

Κοινοποίηση Απόφασης ΑΣΕΑΔ