Οι αποφάσεις της FIA για την Ελλάδα

Ολοκληρώθηκε- 8/12/2017, στο Παρίσι, η Γενική Συνέλευση της FIA (Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου).

Τα θέματα που αφορούσαν την Ελλάδα ήταν :
1. Η ΕΛΠΑ παραμένει μέλος της FIA και ASN της Ελλάδας. 
2. Η ΟΜΑΕ λαμβάνει το Sporting Delegation για αόριστο χρόνο, σύμφωνα με το άρθρο 5.2 του Καταστατικού της FIA.
3. Το Mobility και το Tourism παραμένουν στην ΕΛΠΑ.
4. Η FIA θα επανεξετάζει τακτικά την άσκηση του Sporting Power στην Ελλάδα και είναι ελεύθερη οποιαδήποτε στιγμή να προχωρήσει στην άρση του Delegation.
«Τhe delegation of the sporting power to the OMAE (in compliance with Article 5.2 of the FIA Statutes), for an indefinite period. The FIA is free to end any delegation imposed by it and the ELPA retains its status as an FIA member and all its competences linked to automobile mobility and tourism. We hereby confirm that the FIA will regularly reassess the situation of the exercise of sports power in Greece.»
5. Σημαντική υποβάθμιση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή του Μηχανοκίνητου με απώλεια 6 θέσεων αντιπροσώπευσης στις Παγκόσμιες Επιτροπές. Θέσεις τις οποίες επί δεκαετίες διατηρούσε η Ελλάδα και οι οποίες χάθηκαν οριστικά. Κανένα από τα προτεινόμενα απο την ΟΜΑΕ πρόσωπα δεν έγινε αποδεκτό από το Παγκόσμιο Συμβούλιο και τη Γενική Συνέλευση.
6. Οριστική απώλεια για την Ελλάδα του Ιστορικού Rally Acropolis μετά την οργάνωση του αγώνα από την ΟΜΑΕ το 2016.
7. Επικύρωση ενός μόνο διεθνή αγώνα για την Ελλάδα, του ERC, και αυτό με την προϋπόθεση ότι η ΟΜΑΕ θα κλείσει συμφωνία με τον promoter.