Από ΕΛΠΑ οι Αγωνιστικές Πινακίδες. 50 ευρώ κόστος

Η ΕΛΠΑ με ανακοίνωσή της θέτει τις προϋποθέσεις για τις Αγωνιστικές Πινακίδες του 2016:

 

Η ΕΛΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αγωνιστικές Πινακίδες που εκδίδει σύμφωνα με Υπουργική απόφαση, ανανεώνονται κάθε χρόνο.

Οι Αγωνιστικές Πινακίδες των 13 αυτοκινήτων που συμμετείχαν στο Αττικό Σπριντ στις 27 Φεβρουαρίου 2016, χωρίς να έχουν ανανεωθεί για το 2016, ακυρώνονται και θα πρέπει να επιστραφούν στην ΕΛΠΑ έως τις 18 Μαρτίου 201. Σε περίπτωση με επιστροφής των πινακίδων, θα ενημερωθούν οι Αρμόδιες Αστυνομικές Αρχές.

Υπενθυμίζεται ότι το παράβολο ανανέωσης ή έκδοσης νέων Αγωνιστικών Πινακίδων είναι 50 ευρώ.