Αναβολή της Ταχύτητας στην Ρόδο

Παρά τις πολύ σημαντικές παροχές προς τους αγωνιζόμενους που εξασφάλισε η DIELPIS και που αφορούσαν σε μετακίνηση αγωνιστικού, οδηγού και μελών της ομάδας, φιλοξενία και σε μειωμένο παράβολο συμμετοχής, παρά τη σημαντική βοήθεια του Δήμου Ρόδου και των Ροδίων οδηγών και παρά τις συντονισμένες προσπάθειες ενημέρωσης των οδηγών από το Σωματείο μας και τη DIELPIS, εν τούτοις δεν κατέστη δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανός αριθμός οδηγών προκειμένου να πραγματοποιηθεί ο αγώνας.

Ελπίζουμε όλοι και δεσμευόμαστε, η προσπάθεια για την επιστροφή των αγώνων ταχύτητας στη Ρόδο να έχει συνέχεια και ο αγώνας να ανακοινωθεί στο αγωνιστικό ημερολόγιο της ΟΜΑΕ για το 2018 ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι να είναι εγκαίρως ενημερωμένοι και να προγραμματιστούν ανάλογα.