Αναβολή για την Δεξιοτεχνία της ΛΑΜΚΕ

Η ΛΑΜΚΕ είχε προγραμματίσει Αγώνα Δεξιοτεχνίας στις 10 και 11 Μαρτίου 2018 για την οποία εξέδωσε όμως την πιο κάτω Ανακοίνωση για Αναβολή :

Λόγω μη αδειοδότησης του χώρου όπου σκοπεύαμε να διοργανώσουμε τον αγώνα και της αδυναμίας εύρεσης άλλου χώρου, κατάλληλου για δεξιοτεχνία, ζητήσαμε την αναβολή του.
Προκειμένου να μη δημιουργήσουμε πρόβλημα στη διεξαγωγή του Κυπέλλου Δεξιοτεχνιών Βορείου Ελλάδος, ζητήσαμε να μην συμπεριληφθεί στο θεσμό για το 2018.
Η νέα ημερομηνία και ο χώρος διεξαγωγής θα ανακοινωθούν και ο αγώνας θα είναι φιλικού χαρακτήρα.